Truyền thông thực hiện phong trào thi đua "10 nghìn sáng kiến"

Thứ ba, 16/08/2022 14:13:11

Đây là nội dung văn bản yêu cầu của Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc truyền thông thực hiện phong trào thi đua “10 nghìn sáng kiến” trong CNVCLĐ Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam, hưởng ứng Chương trình “1 triệu sáng kiến” của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN Nguyễn Hữu Tuấn (ngoài cùng bên phải) và Phó Tổng giám đốc EVN Võ Quang Lâm trao Bằng khen của Tập đoàn cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc thực hiện chương trình 10 ngàn sáng kiến giai đoạn 1 năm 2022.
 
Ngày 15/6/2022, Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam đã ban hành Chỉ thị liên tịch số 3220/CTLT-EVN-CĐ phát động phong trào Thi đua thực hiện thắng lợi mục tiêu “10 nghìn sáng kiến” trong CNVCLĐ Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam, hưởng ứng Chương trình “1 triệu sáng kiến” của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Tập đoàn cũng đã ban hành văn bản số 3539/EVN-KHCNMT ngày 30/6/2022 thông báo, phổ biến các sáng kiến đã được công nhận cấp Tập đoàn nhằm nâng cao khả năng áp dụng các sáng kiến, đồng thời giúp đơn vị tránh trùng lặp khi đăng ký công nhận các giải pháp là sáng kiến và tích cực hưởng ứng phong trào thi đua, đăng ký thêm nhiều sáng kiến trong thời gian tới.
 
Để góp phần thực hiện phong trào thi đua “10 nghìn sáng kiến” đạt kết quả tốt theo các mục tiêu đã đề ra, Tổng giám đốc Tập đoàn yêu cầu các đơn vị thành viên phối hợp với tổ chức Công đoàn đơn vị đẩy mạnh công tác truyền thông, trong đó tập trung vào một số hoạt động: Tiếp tục phổ biến, lan toả nội dung phong trào thi đua “10 nghìn sáng kiến” đến rộng rãi CBCNV, tạo điều kiện và khuyến khích CBCNV đề xuất, đăng ký các sáng kiến tham gia theo hướng dẫn của Công đoàn Điện lực Việt Nam.
 
Kịp thời tổ chức xét duyệt, công nhận sáng kiến ở các cấp đơn vị theo quy định tại Quy chế Quản lý hoạt động khoa học và công nghệ trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam được ban hành tại Quyết định số 146/QĐ-EVN ngày 08/12/2021 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam,  đảm bảo số lượng, chất lượng sáng kiến đăng ký tham gia theo chỉ tiêu phân bổ. Đồng thời thường xuyên kết hợp cập nhật, truyền thông, lan toả các kết quả sáng kiến đã được công nhận trên các kênh truyền thông của đơn vị, các công cụ truyền thông trực quan phù hợp tại công sở, tại nơi làm việc để thúc đẩy CBCNV tích cực, hăng hái tham gia.
 
Tập đoàn giao Trung tâm Thông tin Điện lực thường xuyên phối hợp với Công đoàn Điện lực Việt Nam để theo dõi, lựa chọn, tổ chức truyền thông những tấm gương CBCNV và các đơn vị có thành tích tiêu biểu trong thực hiện phong trào thi đua “10 nghìn sáng kiến” trên các kênh truyền thông của Tập đoàn.  
 
Trước đó, ngày 9/8/2022, Công đoàn Điện lực Việt Nam cũng có văn bản yêu cầu các đơn vị Tăng cường triển khai thực hiện Chương trình “10 nghìn sáng kiến” giai đoạn 2, từ ngày 01/6/2022 ÷ 01/9/2023 các đơn vị trong EVN phấn đấu đạt 7.000 sáng kiến để hoàn thành kế hoạch 10 Ngàn sáng kiến trong Tập đoàn.
Ông Đỗ Đức Hùng - Chủ tịch Công đoàn ĐLVN trao Bằng khen của Công đoàn ĐLVN cho các cá nhân có thành tích xuất sắc thực hiện chương trình 10 ngàn sáng kiến giai đoạn 1 năm 2022.
 
Chủ động phối hợp với chuyên môn cụ thể hóa Chỉ thị liên tịch số 3220/CTLT-EVN-CĐ, chỉ tiêu phân bổ của Công đoàn Điện lực Việt Nam tại Kế hoạch số 97/KH-CĐĐVN, tiếp tục hướng dẫn các cấp công đoàn cập nhận các sáng kiến đã được ứng dụng vào thực tiễn; Tổ chức hướng dẫn việc triển khai thực hiện công tác ủy quyền xét duyệt sáng kiến đối với những sáng kiến cấp cơ sở có giá trị làm lợi nhỏ trong phạm vi đơn vị trực thuộc theo Quy chế Quản lý hoạt động khoa học và công nghệ trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam; 
 
Các đơn vị xét chọn và đề xuất Công đoàn Điện lực Việt Nam khen thưởng hàng tháng cho các tập thể xuất sắc có nhiều sáng kiến đăng ký tham gia Chương trình, các cá nhân có sáng kiến, tích cực tham gia Chương trình giai đoạn 2.
Văn Lương