Khóa đào tạo nâng cao về Văn hóa doanh nghiệp của PTC2

Thứ tư, 20/12/2017 16:15:54

Từ ngày 18 – 19/12/2017 tại Đà Nẵng, Công ty Truyền tải điện 2 (PTC2) đã phối hợp với Viện quản trị kinh doanh FSB thực hiện giảng dạy theo nội dung chung về Văn hóa doanh nghiệp được thống nhất trong toàn Tổng công ty cho 105 CBCNV của PTC2.
 
Ông Bùi Trong Giao – Chuyên gia huấn luyện cấp cao của Viện quản trị kinh doanh FSB hướng dẫn các nội dung về VHDN.
 
Tại khóa đào tạo lần này ông Bùi Trong Giao – Chuyên gia huấn luyện cấp cao của Viện quản trị kinh doanh FSB trực tiếp hướng dẫn các nội dung: Tổng quan về Văn hóa doanh nghiệp; xây dựng và triển khai Văn hóa doanh nghiệp;  Văn hóa EVNNPT bao gồm: Bản sắc văn hóa EVNNPT; những nét văn hóa EVNNPT; các hoạt động kỹ năng giao tiếp; quy tác ứng xử văn hóa EVNNPT; văn hóa EVNNPT tại đơn vị; cam kết thực hiện theo chuẩn mực văn hóa EVNNPT.
 

Các hoạc viên chụp ảnh lưu niệm tại lớp học.
 
Các học viên đã làm bài kiểm tra đánh giá kết quả sau hai ngày học tập. Thông qua lớp tập huấn các học viên được trang bị kiến thức căn bản nâng cao về văn hóa doanh nghiệp; Bộ quy tắc ứng xử văn hóa EVNNPT, qua đó trao đổi những kinh nghiệm thực tế trong việc thực thi văn hóa doanh nghiệp tại đơn vị mình.
Quang Thắng/Icon.com.vn