Công đoàn TCty Phát điện 1 tập huấn công tác cổ phần hóa

Thứ năm, 26/04/2018 15:49:20

Công đoàn TCty Phát điện 1 vừa tổ chức Hội nghị Tập huấn công tác cổ phần hóa và nghiệp vụ Công đoàn năm 2018 với mục đích nhằm hỗ trợ cán bộ công đoàn cơ sở tích cực, chủ động tham gia vào quá trình cổ phần hóa tại đơn vị đồng thời không ngừng nâng cao chất lượng quản lý tài chính tài sản công đoàn.
CNLĐ thuộc TCty Phát điện 1. Ảnh: L.N
 
Tham dự hội nghị tập huấn có bà  Đinh Thị Thanh Bình - Ủy viên BCH, Trưởng Ban TCKT Công đoàn Điện lực Việt Nam; ông Nguyễn Tiến Khoa - Chủ tịch TCty; ông Trần Doãn Thành- Chủ tịch Công đoàn TCty và các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn, Chủ nhiệm UBKT, Trưởng ban nữ công và Phụ trách tài chính của Các Công đoàn cơ sở trực thuộc.
 
Tại hội nghị, ông Nguyễn Tiến Khoa - Chủ tịch TCty đã thông tin tình hình hoạt động của TCty, những thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai công tác cổ phần hóa; nêu lên những quan điểm chỉ đạo, những mục tiêu, nhiệm vụ về công tác sắp xếp, bố trí lao động giải quyết việc làm của TCty trong thời gian tới.
 
Trong khuôn khổ chương trình hội nghị, các đại biểu đã được tìm hiểu cụ thể hơn về quy trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, ưu đãi mua cổ phần khi CPH DNNN, chính sách về việc làm, giải quyết lao động dôi dư khi CPH DNNN; Những quy định mới trong Nghị định số 126/NĐ/2017-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần.
 
Một số vấn đề đại biểu quan tâm đã được đại diện Công ty CP chứng khoán Bảo Việt (đơn vị tư vấn CPH của TCT) giải thích làm rõ như: Đối tượng, thời gian để tính mua CP ưu đãi của người lao động, tổ chức Công đoàn;  việc phân chia Quỹ Phúc lợi, Quỹ Khen thưởng khi CPH......;
 
Bà Đinh Thị Thanh Bình – Ủy viên BCH, Trưởng ban Tài chính Công đoàn Điện lực Việt Nam đã phổ biến các văn bản quy định về tài chính Công đoàn, phân tích làm rõ các quy định về thu, chi tài chính công đoàn, quy định về quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công đoàn, những kinh nghiệm từ các Công đoàn bạn.
 
Đồng thời, giải đáp những kiến nghị vướng mắc của các Công đoàn cơ sở, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm để Công đoàn TCty cũng như các công đoàn cơ sở trực thuộc tiếp tục hoàn thành tốt nhất công tác tài chính Công đoàn trong những năm tiếp theo.
Theo: Lao động