EVNGENCO 1: Đẩy mạnh đào tạo nhân lực

Thứ hai, 15/07/2019 10:30:26

Trong bối cảnh hiện nay, để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, đáp ứng được yêu cầu cạnh tranh trên thị trường điện, việc bảo đảm kỹ thuật như quá trình vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng các tổ máy là yếu tố rất quan trọng. 

Các nhà máy thuộc Tổng công ty Phát điện 1 đã vận hành hiệu quả những tháng đầu năm. Nguồn: ITN

Do vậy, cần phải xây dựng chương trình đào tạo nhân lực sát với thực tế và đổi mới trong đào tạo là điều cấp thiết. Từ đó nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, giảm chi phí, tạo động lực làm việc cho đội ngũ nhân sự. Đó là chia sẻ của ông Nguyễn Tiến Khoa - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Phát điện 1.

Ông Nguyễn Tiến Khoa cho biết, năm 2018, Tổng công ty đã không hoàn thành kế hoạch đề ra, riêng nhiệt điện mất khoảng 3,5 tỷ kWh. Nguyên nhân chủ yếu là do tổ máy S7 của Nhà máy Nhiệt điện Uông Bí gặp sự cố phải dừng khắc phục hơn 12 tháng; tổ máy S2 Nhiệt điện Duyên Hải 1 dừng sửa chữa hơn 5 tháng và một số sự cố khác tại Trung tâm Điện lực Duyên Hải do các tổ máy mới đưa vào vận hành không ổn định. Tuy nhiên, Thủy điện nước về nhiều đã bù lại sản lượng thiếu hụt, do đó, sản lượng mà Tổng công ty Phát điện 1 không hoàn thành chỉ khoảng 1,9 tỷ kWh.
 
“Nếu quản lý kỹ thuật yếu kém, sự cố nhiều phải dừng tổ máy để sửa chữa sẽ tăng chi phí, khi quay lại thị trường điện sẽ mất doanh thu. Công tác quản lý, vận hành kỹ thuật tại các nhà máy nhiệt điện, thủy điện rất quan trọng” - ông Nguyễn Tiến Khoa nói.
 
Ông Khoa cũng chia sẻ thêm, Nhà máy nhiệt điện Quảng Ninh đã xây dựng một bộ câu hỏi để hàng quý kiểm tra việc nâng bậc, chức danh cho cán bộ kỹ thuật. Mô hình rất hay cần triển khai nhân rộng, trên cơ sở đó xây dựng Nhiệt điện có cơ sở dữ liệu riêng, thủy điện có cơ sở dữ liệu riêng. Có hàng nghìn câu hỏi cho từng bộ phận công tác quản lý kỹ thuật, an toàn, vệ sinh môi trường trong các nhà máy. Các cán bộ, nhân viên phải thuộc và tuân thủ quy tắc này.

Trong những năm qua, cùng với quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và tăng năng suất lao động. Qua đó, trình độ, tay nghề của người lao động được nâng lên đáng kể, tỷ lệ lao động qua đào tạo tăng dần theo từng năm. Năng suất lao động tính theo sản lượng điện thương phẩm năm sau luôn cao hơn năm trước.
 
Nhận thấy công tác quản lý, vận hành kỹ thuật là cần thiết, Đảng ủy Tập đoàn đã ban hành Nghị quyết số 15 - NQ/ĐU ngày 27.12.2017 về “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực” với mục tiêu để nguồn nhân lực của EVN đáp ứng sự phát triển của Tập đoàn trong thời đại Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4; Bảo đảm phù hợp với lộ trình tái cơ cấu Tập đoàn và yêu cầu của Trung ương về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả nhằm xây dựng EVN trở thành một trong các Tập đoàn Điện lực hàng đầu ASEAN.
 
Trước thực tế đó, phía Tổng công ty Phát điện 1 cũng đã định hướng tất cả lãnh đạo đơn vị xây dựng hồ sơ tài liệu kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp về phát triển nguồn nhân lực, đầu tư các thiết bị quan trắc, các quy trình giám sát... Đặc biệt, chú trọng đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; Bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ quản lý kỹ thuật - vận hành, công nhân lành nghề. Đồng thời, thường xuyên đổi mới, cập nhật nội dung và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác đào tạo, sát hạch.
 
Theo: Đại biểu Nhân dân