Khóa đào tạo "Một đội ngũ - Một mục tiêu - Một hành trình"

Thứ tư, 21/08/2019 16:11:00

Từ ngày 05/8/2019 đến ngày 17/8/2019  Công ty Điện lực Cao Bằng phối hợp với Công ty Cổ phẩn Peopleone tổ chức 02 lớp đào tạo: "Đào tạo gắn kết văn hóa và tăng cường kỹ năng làm việc chuyên nghiệp dành cho cán bộ quản lý" và "Đào tạo gắn kết văn hóa và tăng cường kỹ năng làm việc chuyên nghiệp dành cho các đối tượng cấp Điện lực".
 

Các học viên khóa học Đào tạo gắn kết văn hóa và tăng cường kỹ năng làm việc chuyên nghiệp dành cho cán bộ quản lý.
 
Tham gia khóa đào tạo có 100 học viên là Trưởng, phó phòng cấp Công ty, Giám đốc, Phó giám đốc các Điện lực trực thuộc; Trưởng, phó phòng, Đội trưởng sản xuất, Tổ trưởng, cán bộ thực hiện công tác văn hóa doanh nghiệp và nhân viên giao dịch khách hàng tại các Điện lực.
                    
Tại buổi khai mạc ông Nông Khải Hoàn - Phó Giám đốc Công ty đã nhấn mạnh việc thực thi công tác văn hóa doanh nghiệp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm xây dựng hệ giá trị cốt lõi, gắn mục tiêu với hành động và sứ mệnh lịch sử của EVN. Thông qua đó là nâng cao khả năng và hiệu quả làm việc chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ quản lý, trang bị cho các học viên kỹ năng mềm chuyên nghiệp, kết hợp bồi dưỡng các kiến thức, nội dung văn hóa của EVNNPC, tăng cường sự gắn kết giữa các thành viên trong đơn vị, tăng hiệu quả làm việc nhóm để nâng cao năng suất lao động và hiệu quả sản xuất kinh doanh theo tinh  thần, phương châm hành động OneNPC " Một đội ngũ - Một mục tiêu - Một hành trình".
 
Trong chương trình đào tạo các học viên được lĩnh hội các nội dung gồm: Đào tạo trực tuyến các học viên phải hoàn thành chương trình E-learning, hoàn thành bài kiểm tra đạt yêu cầu và đào tạo trực tiếp với mục tiêu lấy khách hàng làm trung tâm không ngừng nâng cao độ hài lòng của khách hàng; Đồng thời nâng cao tinh thần đoàn kết, tăng cường kỹ năng làm việc chuyên nghiệp, hợp tác cùng thực thi hiệu quả văn hóa EVNNPC nói chung và của Công ty Điện lực Cao Bằng nói riêng. 
 
Thông qua khóa đào tạo Công ty Điện lực Cao Bằng sẽ xây dựng và phát triển đội ngũ quản lý văn hóa doanh nghiệp ngày càng vững mạnh để triển khai và phát triển các nội dung, hoạt động văn hóa doanh nghiệp một cách hiệu quả đồng thời các học viên có dịp hệ thống hoá lại các kiến thức then chốt góp phần gia tăng hiệu quả trong việc thực thi công tác văn hóa doanh nghiệp từ đó giúp học viên biết cách phản chiếu, liên hệ vào thực tiễn công tác của từng cá nhân từ đó giúp họ tự đánh giá, điều chỉnh hành vi cần thiết, hoàn thiện tư duy, nâng cao kỹ năng làm việc theo phong cách chuyên nghiệp và hiệu quả.
Theo: EVNNPC