EVNSPC: Phổ biến những điểm mới của Bộ Luật lao động 2019

Thứ tư, 30/09/2020 09:10:13

Ngày 25/9/2020 tại thành phố Đà Lạt, Tổng công ty Điện lực miền Nam đã tổ chức tập huấn nội bộ về công tác lập Hợp đồng lao động và phổ biến những điểm mới Bộ luật lao động 2019.
 
Lãnh đạo Tổng công ty Điện lực miền Nam chụp hình lưu niệm với lớp tập huấn.
 
Tham dự Hội nghị tập huấn có sự hiện diện của ông Nguyễn Văn Hợp, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Nam, ông Nguyễn Công Hầu, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Nam cùng các đơn vị trực thuộc Tổng công ty với gần 200 thành viên tham dự.
 
Các học viên tham gia tập huấn đã được phổ biến những điểm mới của Bộ luật lao động 2019 và công tác lập Hợp đồng lao động và trao đổi nghiệp vụ quản lý lao động với ông Nguyễn Huy Hưng, Cục trưởng Cục Quan hệ Lao động và tiền lương, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.
 
Nội dung tập huấn thông qua các điểm mới  trong đó có 6 điểm sửa đổi, bổ sung được đánh giá đáp ứng thực tiễn như quy định linh hoạt, hài hòa hơn về thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi, làm thêm giờ; điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu theo lộ trình chậm…Đối với công tác lập Hợp đồng lao động.
 
Ông Nguyễn Huy Hưng, Cục trưởng Cục Quan hệ Lao động và tiền lương, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã nhấn mạnh một số các điểm sau như thời hạn hợp đồng lao động, về công việc, về thời gian, về tiền lương, về thời giờ làm việc, nghỉ ngơi, về bảo hộ lao động, phương tiện làm việc, về BHXH, BHYT, BHTN….và trao đổi, giải đáp một số ý kiến của các cán bộ làm công tác tổ chức nhân sự, lao động tiền lương và thanh tra pháp chế tại các đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Điện lực miền Nam.
 
Qua các lớp tập huấn nghiệp vụ này để giúp học viên nâng cao chất lượng quản lý lao động, công tác tổ chức nhân sự, tiền lương thực hiện tốt tại đơn vị.
Thiên Phương