Thư mời tham gia Chương trình đào tạo "Nâng cao kỹ năng về Quản lý dự án xây dựng" và "Mô hình thông tin công trình (BIM)"

Thứ ba, 05/01/2021 14:00:44

Triển khai thực hiện Kế hoạch đào tạo năm 2020 và Phương án nâng cao năng lực các Ban QLDA Điện 1, 2 và 3, Tập đoàn Điện lực Việt Nam kính mời các doanh nghiệp có đủ năng lực, kinh nghiệm và điều kiện trong việc cung cấp dịch vụ đào tạo gửi Bản chào giá (theo mẫu đính kèm)  chương trình đào tạo “Nâng cao kỹ năng về Quản lý dự án xây dựng” và “Mô hình thông tin công trình (BIM)”. 
 
 
 
1. Chương trình đào tạo Nâng cao kỹ năng về Quản lý dự án xây dựng

TT NỘI DUNG
A Tên khóa học: Nâng cao kỹ năng về Quản lý dự án xây dựng
B Đề cương, khung chương trình đào tạo:
Module 1: Lập kế hoạch và quản lý tiến độ dự án
Module 2: Quản lý an toàn trong thi công
Module 3: Quản lý chất lượng dự án xây dựng
Module 4: Dự toán và kiểm soát chi phí
Module 5: Đánh giá hiệu quả dự án và lựa chọn phương án đầu tư
C Đối tượng học viên:
CBCNV các Ban EVN, các Ban QLDA, các nhà máy điện trực thuộc EVN có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực quản lý dự án
D Số lượng và thành phần học viên: 30 người/lớp.
E Địa điểm tổ chức đề xuất: tại đơn vị của EVN
F Thời gian dự kiến tổ chức lớp: trong năm 2021
G Mục tiêu khóa học
 1. Module 1: Lập kế hoạch và quản lý tiến độ dự án
Sau khoá học, học viên được cập nhật các kiến thức, kỹ năng lập kế hoạch, điều hành và kiểm soát quá trình thực hiện dự án xây dựng; đặc biệt là các kỹ thuật quản lý hiện đại, tiên tiến và ứng dụng công nghệ 4.0 để đo lường năng suất cũng như đẩy nhanh tiến độ các dự án
 1. Module 2: Quản lý an toàn trong thi công
Sau khoá học, học viên được cập nhật các kiến thức hiện đại, ứng dụng công nghệ 4.0 và kỹ năng hiệu quả về quản lý an toàn trong thi công các dự án xây dựng để tránh tai nạn gây thiệt hại về người và vật chất
 1. Module 3: Quản lý chất lượng dự án xây dựng
Sau khoá học, học viên có được các kiến thức và kỹ năng về quản lý chất lượng dự án các công trình xây dựng, một dự án phải được xây dựng để đạt được những tiêu chuẩn chất lượng nhất định về chức năng và vòng đời của dự án, hiểu vòng đời dự án và mỗi hoạt động trong vòng đời sẽ mang lại chất lượng như thế nào. Ngoài ra, học viên cũng được hướng dẫn cách sử dụng các quy trình cũng như cập nhật các quy định mới của luật Việt Nam để quản lý chất lượng đảm bảo sự thành công của dự án.
 1. Module 4: Dự toán và kiểm soát chi phí
Sau khoá học, học viên được cập nhật các kiến thức hiện đại, kỹ năng hiệu quả để lập dự toán và kiểm soát chi phí trong các dự án xây dựng, đồng thời chia sẻ cho người học kinh nghiệm để có thể lập dự toán chi phí tổng thể và chi tiết tốt nhất. Các cách kiểm soát chi phí để đảm bảo dự án được giải ngân theo đúng ngân sách cũng như dự báo và quản lý chi phí leo thang một cách hiệu quả cũng được trang bị cho các học viên.
 1. Module 5: Đánh giá hiệu quả dự án và lựa chọn phương án đầu tư
Sau khóa học, học viên được cập nhật các kiến thức, phương pháp, kỹ năng đánh giá hiệu quả dự án và đưa ra được các lựa chọn phương án đầu tư hiệu quả trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh điện. Các phương pháp cập nhật về phân tích rủi ro các dự án đầu tư, kỹ thuật đánh giá và lựa chọn các dự án tốt trong số các dự án để tối đa hoá giá trị cổ đông khi Tập đoàn có nhiều dự án
H Thời lượng đào tạo:
 • Module 1 – 4: mỗi module 03 ngày (96 giờ)
 • Module 5: 05 ngày (40 giờ)
I

Phương pháp đào tạo

 • Đánh giá nhu cầu đào tạo (TNA)
 • Xây dựng tài liệu giảng dạy theo kết quả đánh giá TNA
 • Tiến hành đào tạo
Yêu cầu: thực hành áp dụng kỹ năng sẽ được thực hiện thông qua các tình huống nghiên cứu, các bài tập thực hành đóng vai và thực tế trong ngành sản xuất và kinh doanh điện lực của Việt Nam và một nước phát triển trong khu vực Đông Nam Á.
K Yêu cầu đối với nhà thầu cung cấp dịch vụ đào tạo và giảng viên.
a. Yêu cầu đối với nhà thầu
Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo quản lý dự án; đã thực hiện ít nhất 07 khóa đào tạo tương tự cho các doanh nghiệp.
b. Yêu cầu đối với giảng viên
 • Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành quản lý dự án hoặc các ngành liên quan đến quản lý dự án;
 • Có ít nhất 10 năm kinh nghiệm làm việc thực tế tại các ban quản lý dự án trong các lĩnh vực liên quan đến nội dung đào tạo; có ít nhất 05 năm kinh nghiệm giảng dạy, đào tạo cho các lớp về quản lý dự án xây dựng.
 • Kinh nghiệm làm việc và/hoặc đào tạo trong ngành Điện là một lợi thế.

 
2. Chương trình đào tạo Mô hình thông tin công trình (BIM)

TT NỘI DUNG
A Tên khóa học: Chương trình đào tạo Mô hình thông tin công trình (BIM)
B Mục tiêu khóa học
Sau khóa học học viên được cung cấp các kiến thức và trang bị các kỹ năng cho cán bộ QLDA về BIM, tích hợp quy trình BIM trong quản lý dự án xây dựng, các cách thức và quy trình triển khai BIM, quản lý chất lượng theo BIM, …
Ngoài ra, các cán bộ quản lý dự án sẽ được trang bị đầy đủ các kiến thức, kỹ năng công nghệ thông tin để có thể áp dụng và triển khai thành công BIM trong quản lý dự án xây dựng
C Đối tượng học viên:
CBCNV các Ban EVN, các Ban QLDA, các nhà máy điện trực thuộc EVN có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực quản lý dự án
D Số lượng lớp và học viên: 01 lớp x 30 người/lớp.
E Địa điểm tổ chức đề xuất: tại địa điểm của đối tác đào tạo/EVN (Hà Nội).
F Thời gian dự kiến tổ chức lớp: trong năm 2021.
G Thời lượng đào tạo: 06 ngày.
H Yêu cầu đối với nhà thầu cung cấp dịch vụ đào tạo và giảng viên.
a. Yêu cầu đối với nhà thầu
Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo quản lý dự án; đã thực hiện ít nhất 07 khóa đào tạo cho các doanh nghiệp về BIM.
b. Yêu cầu đối với giảng viên
 • Tốt nghiệp đại học trở lên;
 • Có ít nhất 10 năm kinh nghiệm làm việc thực tế trong các Ban quản lý dự án ở các lĩnh vực liên quan đến nội dung đào tạo; có ít nhất 05 năm kinh nghiệm giảng dạy, đào tạo cho các lớp về BIM.
 • Kinh nghiệm làm việc và/hoặc đào tạo trong ngành Điện là một lợi thế.

 
Thông tin chi tiết về mẫu bản chào giá Tại đây.
 
Nhà thầu tìm hiểu thông tin, vui lòng liên hệ: Bà Đoàn Thị Thùy Linh, Chuyên viên Ban Tổ chức và Nhân sự, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, điện thoại: 0936383386, email: linhdtt@evn.com.vn.
 
Thời hạn cuối cùng nhận Bản chào giá: 17:00 ngày 30/01/2021.
 
Tập đoàn Điện lực Việt Nam rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của Quý Nhà thầu.