Đào tạo về “Nhận thức về Văn hóa số cho CBCNV trong EVNNPT”

Thứ sáu, 01/07/2022 21:47:38

EVNNPT phối hợp với Công ty Cổ phần People One tổ chức khóa đào tạo tự “Nhận thức về Văn hóa số cho CBCNV trong EVNNPT”. 
 

 
Để hoàn thành chương trình, EVNNPT đã giao Công ty Truyền tải điện 1, 2, 3 tổ chức 3 lớp nhận thức về văn hóa số cho CBCNV trong EVNNPT. PTC1 phụ trách thủ tục lựa chọn giảng viên cho 03 khóa học và tổ chức lớp 01 cho lãnh đạo EVNNPT; PTC2 tổ chức lớp 2 tại Đà Nẵng và PTC3 tổ chức lớp 3 tại Lâm Đồng.
 
Từ ngày 30/6-01/7 tại Đà Nẵng, Công ty Truyền tải điện 2 (PTC2) đăng cai tổ chức khóa đào tạo “Nhận thức về Văn hóa số cho CBCNV trong EVNNPT” cho các học viên thuộc Công ty Truyền tải điện 1, Công ty Truyền tải điện 2 và Công ty Dịch vụ Kỹ thuật Truyền tải điện.
 
Mục tiêu của chương trình đào tạo này là thông qua phương pháp đào tạo về Văn hoá doanh nghiệp kết hợp nâng cao nhận thức về chuyển đổi số, chương trình sẽ khai mở nhận thức đúng đắn về chuyển đổi số và sự ảnh hưởng của chuyển đổi số đối với các công việc của CBCNV tại Tổng công ty trong thời kỳ thực hiện cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Đồng thời nâng cao kiến thức về chuyển đổi số và những tác động của chuyển đổi số tạo tới văn hóa doanh nghiệp, văn hóa số; Trang bị nhận thức chuyển đổi số không chỉ thuần tuý là vấn đề thay đổi công nghệ mà là về vấn đề thay đổi tổ chức và con người, là nơi xuất hiện văn hóa mới đối với doanh nghiệp. Từ đó, đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ làm công tác văn hóa có ý thức sâu sắc hơn về cách cùng cộng tác, phối hợp để thúc đẩy chuyển đổi số diễn ra nhanh và hiệu quả hơn.
 

 
Trong đợt đào tạo lần này, Tiến sĩ Hồ Chí Dũng- Trưởng phòng sáng tạo và phát triển sản phẩm Công ty Cổ phần People One; ông Lê Thanh Hải - Giám đốc công ty cổ phần People One sẽ trực tiếp hướng dẫn. Đây là các giảng viên có nhiều kinh nghiệm giảng dạy và tư vấn các chương trình về Văn hóa doanh nghiệp, chuyển đổi số và văn hóa số cho EVN và các đơn vị thành viên.
 
Nội dung khóa đạo tạo được tập trung 3 chuyên đề: Chuyên đề 1: Tổng quan về văn hóa số và mục tiêu xây dựng doanh nghiệp số có văn hoá mạnh; Chuyên đề 2: Văn hóa số và EVNNPT. Sau mỗi chuyên đề học tập, các học viên được thực hiện bài kiểm tra đánh giá để đánh giá chất lượng học tập.
Quang Thắng