EVNNPT tổ chức lớp đào tạo “Nhận thức về Văn hóa số” tại Lâm Đồng

Chủ nhật, 10/07/2022 21:02:50

Trong 02 ngày 07 và 08/7/2022, Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đã phối hợp với Công ty Cổ phần People One tổ chức lớp đào tạo “Nhận thức về Văn hóa số” tại Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.
 

 
Đây là lớp thứ 2 trong tổng số 03 lớp theo kế hoạch tổ chức Khóa đào tạo “Nhận thức về Văn hóa số cho CBCNV trong EVNNPT” năm 2022. Thành phần học viên gồm 50 tuyên truyền viên và cán bộ theo dõi, triển khai Văn hóa EVNNPT thuộc Cơ quan EVNNPT, Công ty Truyền tải điện 3 (PTC3), Công ty Truyền tải điện 4 (PTC4), Ban QLDA các công trình điện miền Bắc (NPMB), Ban QLDA các công trình điện miền Trung (CPMB), Ban QLDA các công trình điện miền Nam (SPMB) và Công ty Dịch vụ Kỹ thuật Truyền tải điện (NPTS). PTC3 được giao nhiệm vụ đăng cai tổ chức theo kế hoạch.
 
Với sự kết hợp đào tạo về Văn hoá doanh nghiệp (VHDN) cùng với nâng cao nhận thức về chuyển đổi số, lớp đào tạo hướng tới mục tiêu cụ thể nhằm khai mở nhận thức đúng đắn về chuyển đổi số và sự ảnh hưởng của chuyển đổi số đối với các công việc của CBCNV tại EVNNPT trong thời kỳ thực hiện cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay. Đồng thời, nâng cao kiến thức về chuyển đổi số và những tác động của chuyển đổi số đến văn hóa doanh nghiệp, văn hóa số. 

 
Nội dung khóa đạo tạo được tập trung vào 3 chuyên đề: Tổng quan về văn hóa số và mục tiêu xây dựng doanh nghiệp số có văn hoá mạnh; Văn hóa số và EVNNPT; Văn hóa làm việc cộng tác và một số kỹ năng làm việc quan trọng cần có trong bối cảnh chuyển đổi số.
 
Qua 2 ngày đào tạo, với kinh nghiệm giảng dạy và tư vấn các chương trình về VHDN, chuyển đổi số, văn hóa số của các giảng viên đến từ Công ty cổ phần People One, cùng phương pháp làm việc theo nhóm đã phát huy được tinh thần học hỏi, nhiệt tình trao đổi, thảo luận của học viên để nắm bắt, cập nhật tốt các nội dung kiến thức. Sau mỗi chuyên đề học tập, các học viên được thực hiện bài kiểm tra theo nhóm. Kết thúc lớp học mỗi học viên làm bài kiểm tra khảo sát để đánh giá chất lượng học tập.
 
Lớp đào tạo “Nhận thức về Văn hóa số” đã mang lại nhiều thông tin, kiến thức hữu ích, những thay đổi nhận thức quý báu trong công tác Văn hóa số cho các học viên thuộc EVNNPT. Đồng thời trang bị nhận thức chuyển đổi số không chỉ thuần tuý là vấn đề thay đổi công nghệ mà là về vấn đề thay đổi tổ chức và con người, là nơi xuất hiện văn hóa mới đối với doanh nghiệp. Từ đó, đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ làm công tác văn hóa EVNNPT có ý thức sâu sắc hơn về cách cùng cộng tác, phối hợp để thúc đẩy chuyển đổi số diễn ra nhanh và hiệu quả hơn.
 
 
Hồ Sơn Lam