PC Đà Nẵng huấn luyện An toàn vệ sinh lao động cho CBCNV năm 2022

Thứ hai, 18/07/2022 09:10:33

Từ ngày 12 đến 15/7/2022, Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng (PC Đà Nẵng) tổ chức huấn luyện An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2022 cho 447 CBCNV thuộc nhóm 1,2,3,4,6 do các giảng viên Trường Cao đẳng Điện lực Miền Trung trực tiếp giảng dạy.
 
Quang cảnh khóa huấn luyện ATVSLĐ.
 
Nội dung được huấn luyện với những kiến thức cơ bản về các yếu cố nguy hiểm, có hại trong sản xuất và biện pháp phòng ngừa; quyền và nghĩa vụ của người sử sụng lao động, người lao động, các chế độ chính sách; mạng lưới an toàn vệ sinh viên; nội quy, các biển báo, biển chỉ dẫn ATVSLĐ; quy trình làm việc an toàn, thoát hiểm trong trường hợp khẩn cấp và các phương pháp sơ cấp cứu, phòng chống bệnh nghề nghiệp…
 
Phát biểu tại buổi khai mạc lớp học, ông Nguyễn Đình Tuân – Phó Giám đốc PC Đà Nẵng đã nhấn mạnh công tác huấn luyện ATVSLĐ là yêu cầu bắt buộc theo quy định của pháp luật. Đây là quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động, giúp CBCNV trang bị những kiến thức, kỹ năng cần thiết khi thực hiện công việc để có thể đảm bảo an toàn, vệ sinh trong lao động. 
 
Qua đó, các học viên được trang bị những kiến thức hữu ích, thiết thực về công tác ATVSLĐ, nhận diện được các yếu tố nguy hiểm, có hại, tai nạn lao động,.. nâng cao nhận thức trong việc bảo vệ bản thân và thực hiện tốt công tác an toàn trong lao động sản xuất, bảo vệ sức khỏe bản thân người lao động, góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác ATVSLĐ nói riêng và công tác sản xuất kinh doanh nói chung. Cuối khóa học, các học viên làm bài kiểm tra đánh giá và được cấp chứng chỉ theo quy định.
Minh Hà