PTC3: Đào tạo kiến thức cơ bản về ứng dụng khoa học công nghệ 4.0

Thứ năm, 28/07/2022 14:48:52

Vừa qua tại truyền tải điện Phú Yên, Công ty Truyền tải điện 3 (PTC3) đã tổ chức khóa đào tạo đào tạo kiến thức cơ bản về hệ thống thông tin địa lý (GIS), kỹ năng sử dụng máy soi phát nhiệt, Corocam, thiết bị bay cho các tổ vận hành công nghệ đến từ các đơn vị truyền tải trực thuộc. 
 

Thực hành bay UAV trên tuyến đường dây 220kV Hạ Sông Ba – Tuy Hòa.
 
Tham dự lớp học có hơn 45 học viên là thành viên của các tổ vận hành công nghệ đến từ 09 đơn vị truyền tải điện trực thuộc PTC3. Giảng viên trực tiếp hướng dẫn lớp học là các cán bộ đến từ phòng Tổ chức và Nhân sự, phòng Viễn thông và Công nghệ thông tin, phòng Kỹ thuật PTC3.
 
Phần nội dung đào tạo lý thuyết về GIS, các học viên được giới thiệu tổng quan về hệ thống GIS, các thành phần, chức năng của GIS, hệ tọa độ, phép chiếu, tỉ lệ bản đồ; hướng dẫn thực hành các thao tác với dữ liệu số của GIS gắn với công tác quản lý vận hành lưới truyền tải điện như thu thập, chuẩn hóa dữ liệu, biên tập, lập và xuất bản đồ số cho đường dây truyền tải điện. 
 
Nội dung lý thuyết về thiết bị bay (flycam, UAV), giảng viên đã giới thiệu về tổng quan, quy trình vận hành và bảo quản thiết bị bay không người lái; lắp ráp và kết nối các bộ phận của UAV; các cài đặt và thiết lập cần thiết trên máy tính bảng; kết nối UAV với Pensa, Flir, các thao tác cân bằng Pensa, Flir; hướng dẫn sử dụng flycam, thiết lập các đường bay cơ bản để kiểm tra dây, hành lang, trụ, móng và thiết bị đường dây truyền tải. Sau đó, các tổ công nghệ tiến hành thảo luận, chia sẽ kinh nghiệm về những thuận lợi và khó khăn trong thực tế khi sử dụng Flycam trong công tác quản lý vận hành ở mỗi đơn vị.

Giới thiệu tính năng của bộ phun lửa gắn kèm UAV khi dùng để đốt các vật bay vướng trên dây dẫn.
 
Với nội dung sử dụng máy soi phát nhiệt và Corocam, nội dung đào tạo là các lưu ý trong vận hành, bảo quản máy móc, cấu hình, cài đặt các thông số trước khi tiến hành các phép đo, thao tác thu thập, xử lý dữ liệu, tạo báo cáo.
 
Bên cạnh đào tạo về lý thuyết, các học viên được hướng dẫn thực hành bay UAV kiểm tra thiết bị, quay phim, chụp ảnh hiện trường cùng với sử dụng máy Corocam thực hành phép đo, lấy dữ liệu và tạo báo cáo thực tế trên tuyến đường dây 220kV Hạ Sông Ba – Tuy Hòa. 
 
Nội dung kiểm tra cuối khóa là bài thi trắc nghiệm về lý thuyết các nội dung đã được học và thực hành điều khiển UAV kiểm tra đường dây tại hiện trường đào tạo tại đội TTĐ Tuy Hòa. Kết quả 100% các học viên đạt yêu cầu về các nội dung được đào tạo.
 
Có thể nói, khóa đào tạo về (GIS), kỹ năng sử dụng máy soi phát nhiệt, Corocam, thiết bị bay do PTC3 tổ chức đã giúp thành viên các tổ công nghệ ở các đơn vị trực thuộc hoàn thiện hơn về lý thuyết cơ bản, nâng cao kỹ năng vận dụng khoa học công nghệ vào công tác quản lý vận hành lưới điện truyền tải.
 
Trong những năm qua, PTC3 đã tích cực đưa ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ mới, công nghệ thông tin vào thực tiễn sản xuất – đầu tư xây dựng và tập trung thực hiện đề án nâng cao năng lực các Công ty Truyền tải điện của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia theo lộ trình đã được phê duyệt.
Nguyễn Duy Minh Khang