Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân thông báo tuyển dụng lao động

Thứ hai, 09/10/2017 11:19:14

Công  ty Nhiệt điện Vĩnh Tân là đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Phát điện 3, có trụ sở tại Khuôn viên Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2, thôn Vĩnh Phúc, xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận. Căn cứ nhu cầu tuyển dụng, Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân thông báo tuyển dụng như sau:
 
Số lượng tuyển dụng: khoảng 10-12 người
 
Vị trí tuyển dụng và mô tả công việc: Chuyên viên, nhân viên các Phòng nghiệp vụ, Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân

Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 6/10/2017 đến hết ngày 17/10/2017. 

Xem hoặc tải về chi tiết TẠI ĐÂY