GT: Cung cấp tủ điện hạ áp (trọn bộ)

Thứ sáu, 25/10/2013 15:54:54


Thuộc DA: Dự án Cung cấp điện cho các hộ dân chưa có điện chủ yếu là đồng bào Khmer, tỉnh Sóc Trăng và Trà Vinh giai đoạn 2 - Sử dụng phần vốn dư.
 
Chủ đầu tư:    Tổng công ty Điện lực miền Nam

Bên mời thầu:  Z001834-Ban QLDA Điện lực Miền Nam

Tổng mức đầu tư :    365.800.000.000 VND

Giá gói thầu :  2.333.588.400(VND)

Nguồn vốn:  Vay vốn Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB)

Hình thức đấu thầu:  Đấu thầu rộng rãi,Trong nước,Không sơ tuyển

Thời gian lựa chọn NT: Quý III-IV/2013

Hình thức hợp đồng: Trọn gói

Thời gian thực hiện hợp đồng: 12-15 tuần
Theo: Muasamcong