EVNSPC: Đào tạo quản lý doanh nghiệp cho lãnh đạo, quản lý cấp 4

Thứ sáu, 09/11/2018 11:01:00

Những năm qua, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) đã tổ chức nhiều chương trình đào tạo nâng cao nghiệp vụ, năng lực quản trị đối với các cấp quản lý, trong đó  có  “Chương trình đào tạo cán bộ quản lý cấp 4” trong Tổng công ty.


Bế giảng khóa học “Chương trình đào tạo cán bộ quản lý cấp 4 – lớp 7

Những chương trình đào tạo này là sự quan tâm đào tạo, phát triển nguồn nhân lực để làm chủ công nghệ của CBNV EVNSPC, nhằm phục vụ khách hàng ngày càng chuyên nghiệp hơn, hiệu quả hơn. 
 
Riêng năm 2018, EVN SPC đã tổ chức 07 lớp đào tạo cán bộ quản lý cấp 4. Sau mỗi lớp đào tạo, Trường Cao đẳng Điện lực TP. Hồ Chí Minh đã tiếp thu phản ánh của học viên qua “phiếu góp ý” và rà soát nội dung chương trình khung để có hiệu chỉnh phụ hợp hơn.

Trao đổi với thầy Lê Trí Thiện – Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “ Nhà trường bên cạnh đào tạo các lĩnh vực, ngành nghề theo quy định, cón là đơn vị chủ lực thực hiện công tác đào tạo của EVN SPC theo mô hình và yêu cầu thực tiễn của ngành Điện. Chương trình đào tạo dã luôn bám sát khung của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và mục tiêu EVN SPC đề ra. Nhà trường luôn đưa ứng dụng các giải pháp công nghệ mới vào quá trình giảng dạy; đầu tư  cơ sở vật chất, phòng học ngày  càng khang trang, hiện đại. Qua đề án đào tạo quản lý doanh nghiệp đối với lãnh đạo, cán bộ quản lý cấp 4, đã góp phần giúp cán bộ lãnh đạo, quản lý nâng cao năng lực quản trị tại các đơn vị đả được các đơn vị trong Tổng công ty ghi nhận đánh giá hiệu quả”.
 
Chia sẻ thêm, thầy Lê Trí Thiện cho biết “Nhà trường luôn tiếp thu và mong muốn nhận được ý kiến góp ý, phản hồi từ các học viên và đơn vị để chương trình đào tạo, bồi dưỡng nagỳ càmg đáp ứng nhu cầu, đi vào thực tiễn hơn, tạo động lực giúp Nhà trường nỗ lực vươn lên đi đầu trong lĩnh vực đào tạo của ngành Điện”. 
Theo: EVNSPC