EVN đã thoái toàn bộ vốn tại EVN Finance

Thứ sáu, 23/08/2019 15:56:48

Với việc đăng kí thoái vốn 18,75 triệu cổ phiếu EVF, EVN đã thoái được hơn 86% số cổ phần đem ra đấu giá và thu về gần 220 tỉ đồng.
 
 
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa thông báo kết quả đấu giá cổ phần của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVN Finance - Mã: EVF) tổ chức vào 23/8.
 
Theo đó, hai nhà đầu tư cá nhân đã mua 16,25 triệu cổ phần của EVN Finance như đã đăng kí với giá bằng giá khởi điểm là 13.480 đồng/cp, cao hơn 55% so với giá thị trường 8.700 đồng tại ngày đấu giá.
 
Trước đó, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đăng kí thoái  18,75 triệu cổ phần của EVN Finance (7,5% vốn điều lệ) thông qua hình thức đấu giá. Như vậy, EVN đã thoái được hơn 86% số cổ phần đem đấu giá và thu về gần 220 tỉ đồng.
 
Theo Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của EVN Finance vào ngày đầu năm 2019, EVN Finance chỉ có 2 cổ đông lớn là EVN và Ngân hàng ABBank, sở hữu 8,4% vốn. 
 
Như vậy, sau đợt thoái vốn này của Ngân hàng ABBank, chỉ còn một tổ chức duy nhất là Ngân hàng ABBank nằm trong danh sách cổ đông lớn.
 
 
Theo: VietNamBiz