PC Yên Bái: Xây dựng doanh nghiệp chất lượng dịch vụ tốt theo lời Bác dạy

Thứ sáu, 30/08/2019 16:00:12

Để thực hiện tốt chủ đề năm 2019 "Nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống điện và thị trường điện”, Đảng bộ Công ty Điện lực Yên Bái (PC Yên Bái) đã chỉ đạo chuyên môn và các đoàn thể phát động, tổ chức các hoạt động thi đua lao động sáng tạo, phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh.

Cán bộ Công ty Điện lực tư vấn cho người dân sử dụng điện hiệu quả, tiết kiệm.
 
Ngoài ra, Công ty còn tiêu biểu triển khai thực hiện hệ thống quản lý chất lượng "5S" (sàng lọc, sắp xếp, sạch sẽ, săn sóc, sẵn sàng)....
 
Là tổ chức cơ sở Đảng trong doanh nghiệp Nhà nước với 234 đảng viên sinh hoạt tại 12 chi bộ trực thuộc, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị theo đúng tinh thần của Tập Đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc "Xây dựng thành công hình ảnh của một doanh nghiệp tận tâm, thân thiện, có tinh thần trách nhiệm cao, hết lòng phục vụ khách hàng với chất lượng dịch vụ ngày một tốt hơn”, Đảng bộ Công ty Điện lực Yên Bái (ĐLYB) đã lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ và các đoàn thể tổ chức học tập có trọng tâm, trọng điểm theo chủ đề hàng năm; xây dựng chương trình hành động gắn liền với nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh hàng tháng, hàng quý của đơn vị. 
 
Từ việc học và làm theo Bác, chất lượng hiệu quả thực hiện các kế hoạch của Đảng bộ ngày càng được nâng lên. Để thực hiện tốt chủ đề năm 2019 "Nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống điện và thị trường điện”, Đảng bộ Công ty đã chỉ đạo chuyên môn và các đoàn thể phát động, tổ chức các hoạt động thi đua lao động sáng tạo, phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh như: triển khai thực hiện hệ thống quản lý chất lượng "5S" (sàng lọc, sắp xếp, sạch sẽ, săn sóc, sẵn sàng); bảo đảm an toàn lao động, không để xảy ra tai nạn lao động và sự cố trong quá trình sản xuất, kinh doanh; quản lý, vận hành, sản xuất kinh doanh giỏi... 
 
Là công việc luôn đòi hỏi tác phong làm việc chuyên nghiệp và tinh thần, trách nhiệm, có tính kỷ luật để đảm bảo công tác an toàn ở mức cao nhất, Chi bộ Phòng An toàn đã tập trung cao cho công tác lãnh, chỉ đạo về kế hoạch, chương trình công tác kiểm tra giám sát tại các đơn vị. 
 
Đồng chí Nguyễn Bình Dương - Bí thư Chi bộ Khối kỹ thuật, Trưởng phòng An toàn trao đổi: "Ghi nhớ những lời Bác dạy về công tác an toàn trong lao động sản xuất, nên chúng tôi luôn đề cao công tác kiểm tra, kiểm soát, đảm bảo an toàn cho các công nhân tuân thủ quy trình, quy phạm trong lao động sản xuất và đảm bảo không để xảy ra tai nạn trong quá trình làm việc”. 
 
Đưa nội dung học và làm theo Bác vào các buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ hàng tháng đã có tác dụng mạnh mẽ tới tư tưởng của mỗi đảng viên trong đơn vị. Qua đó, mỗi cán bộ, đảng viên luôn nâng cao ý thức thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, đóng góp nhiều đề tài, cải tiến kỹ thuật ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh, góp phần tăng năng suất lao động và hiệu quả sản xuất, kinh doanh của đơn vị. 
 
Năm 2018, sản lượng điện thương phẩm cung ứng trên địa bàn tỉnh là 834,52 triệu kWh với tổn thất điện năng 6,16%, giảm 0,22% so với cùng kỳ. 7 tháng đầu năm 2019, sản lượng điện thương phẩm là 525,60 triệu kWh, tăng trưởng 14,58% so với cùng kỳ năm trước, tổn thất điện năng thấp hơn 1,26% so với cùng kỳ năm trước. 
 
Cùng với nhiệm vụ đảm bảo cung ứng điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, Công ty cũng luôn chú trọng việc cải cách, đơn giản hóa về thủ tục hành chính nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng. Đến nay, ngoài triển khai cung cấp dịch vụ điện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh, Công ty còn mở rộng việc triển khai tiếp nhận và giải quyết dịch vụ điện tại bộ phận phục vụ hành chính công tại các huyện, thị xã, nhằm đáp ứng tối đa tiện ích cho khách hàng sử dụng điện. 
 
Đồng chí Đặng Văn Thanh - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐLYB cho biết: "Công ty sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị 05 trong toàn Đảng bộ bằng những hình thức phù hợp với mọi đối tượng để việc học và làm theo Bác sẽ và mãi là việc làm thường xuyên, liên tục của mỗi cán bộ, đảng viên, công nhân viên trong toàn Công ty. Từ đó, nỗ lực xây dựng hình ảnh doanh nghiệp thân thiện với chất lượng dịch vụ ngày càng tốt hơn bằng những việc làm cụ thể hướng tới sự ổn định, phát triển của doanh nghiệp, phấn đấu cấp điện an toàn, ổn định, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn toàn tỉnh với chất lượng ngày càng cao”. 
Theo: Báo Yên Bái