Công ty Nhiệt điện Thái Bình gắn sản xuất với bảo vệ môi trường

Thứ tư, 04/09/2019 15:51:27

Với nhiệm vụ bảo đảm sản xuất điện an toàn, liên tục và hiệu quả, góp phần giữ vững an ninh năng lượng quốc gia, trong quá trình vận hành nhà máy điện, Công ty Nhiệt điện Thái Bình luôn chú trọng công tác bảo vệ môi trường (BVMT).

Các kỹ sư của Công ty điều khiển và giám sát hệ thống vận hành sản xuất điện.
 
Công ty Nhiệt điện Thái Bình đang quản lý, vận hành 2 tổ máy phát điện với tổng công suất 600MW. Tất cả các tổ máy đều hoạt động trên dây chuyền công nghệ phát điện hiện đại hàng đầu thế giới nên giảm thiểu tối đa các khí thải độc hại NOx, SOx bảo đảm các thông số phát thải luôn đáp ứng các tiêu chuẩn về môi trường. 6 tháng đầu năm 2019, Công ty đã phát được 1,684 tỷ kWh, đạt 47,66% kế hoạch giao.

Ông Tạ Trung Kiên, Giám đốc Công ty cho biết: Song song với nhiệm vụ sản xuất, phát điện lên lưới, Công ty rất chú trọng công tác BVMT. Nhằm nâng cao nhận thực, trách nhiệm của cán bộ, công nhân viên về BVMT, Công ty đã ban hành chỉ thị về tăng cường công tác BVMT, phổ biến các quy định pháp luật liên quan đến công tác BVMT. Thường xuyên thực hiện quy trình quan trắc đo đạc và quản lý các chỉ tiêu môi trường; Thanh tra, kiểm tra các thông số môi trường nhiễm không khí, ô nhiễm nguồn nước, thủy sinh, ồn và độ rung, nước thải sản xuất, nước thải sinh hoạt, nguồn nước tiếp nhận để từ đó kịp thời phát hiện, xử lý. Kể từ khi tổ máy đầu tiên của Công ty phát điện hòa lưới thành công vào hệ thống điện quốc gia tháng 5/2017 đến nay, tất cả các thông số về BVMT đều rất tốt. Các chỉ tiêu về khí khải, chất thải, nước thải đều thấp hơn giới hạn theo quy định. Cụ thể, Công ty đã đưa ra giải pháp công nghệ đối với cả 2 tổ máy phát điện sử dụng công nghệ tiên tiến, tự động hóa nhất hiện nay trong cả nước với công suất 300MW. Các tổ máy được lắp đặt đầy đủ hệ thống lọc bụi. Khói, bụi thải được dẫn qua hệ thống lọc bụi tĩnh điện ESP để khử bụi, sau đó được dẫn qua hệ thống khử lưu huỳnh FGD để khử SO2 trước khi khói thải thoát ra ngoài bằng ống khói có chiều cao 215m, bảo đảm các thông số khói thải đáp ứng với quy chuẩn môi trường hiện nay.
 
Hệ thống xử lý nước thải tập trung của Công ty được thiết kế để xử lý nước thải phát sinh từ quá trình sản xuất, làm mát, hệ thống lọc RO. Các thông số và giới hạn nồng độ chất ô nhiễm trong nước thải sau xử lý không vượt quá quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp QCVN 40:2011/BTNMT và QCVN 14:2008/BTNMT. Hệ thống nước thải làm mát và nước thải từ hệ thống lọc RO được kiểm soát chặt chẽ bằng hệ thống giám sát tự động. Các thông số chất lượng nước thải tương đương chất lượng nguồn nước khai thác tại công trình khai thác nước đầu vào từ sông Trà Lý; Thông số pH trong khoảng từ 6 - 9, thông số Clo dư không vượt quá 1mg/l, thông số nhiệt độ không vượt quá 8oC so với nhiệt độ nước đầu và tối đa không vượt quá 40oC trước khi xả ra sông Trà Lý. Đối với chất thải rắn, Công ty ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Đầu tư Minh Phong bao tiêu toàn bộ lượng tro, xỉ, thạch cao đạt gần 656.100 tấn/năm. Về chất thải nguy hại, Công ty đã đăng ký làm chủ nguồn thải chất thải nguy hại; theo đó, chất thải nguy hại được thu gom lưu giữ tại kho chứa riêng theo quy định và ký hợp đồng với đơn vị chuyên trách đưa đi xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, Công ty còn thường xuyên tổ chức diễn tập theo các kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất, sự cố tràn dầu,... đã được phê duyệt. Hàng năm thực hiện quan trắc môi trường định kỳ 4 lần/năm gồm: quan trắc môi trường không khí, tiếng ồn, độ rung; Quan trắc môi trường chất lượng nước thải; Quan trắc môi trường chất lượng nước mặt; Quan trắc môi trường chất lượng nước ngầm; Quan trắc môi trường đất; Quan trắc khí thải đầu ống khói. Các số liệu quan trắc được truyền về Sở Tài nguyên và Môi trường nhờ hệ thống quan trắc khí thải online tự động.

Bên cạnh đó, Công ty còn trang bị màn hình điện tử cỡ lớn đặt tại cổng chính của Công ty để công khai các thông số phát thải. Nhà máy có thiết kế hồ kiểm chứng nước thải sau xử lý ở vị trí thuận lợi cho người dân quan sát.
Theo: Báo Thái Bình