PC Ninh Bình hạn chế tối đa sự cố lưới điện nhờ thực hiện 5S

Thứ ba, 25/08/2020 09:25:37

Sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp, rút ngắn thời gian trong triển khai các nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, giảm thiểu sự cố trên lưới là hiệu quả từ việc áp dụng hệ thống 5S từ văn phòng ra lưới điện trong quản lý tại Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình (PCNB).     
 

Thực hiện 5S tại các trạm 110kV
 
Là một trong những đơn vị thuộc top đầu của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) những năm qua bên cạnh hoàn thành tốt các nhiệm vụ kinh tế, chính trị trong việc cung cấp điện đảm bảo và ổn định cho phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương, PC Ninh Bình còn là đơn vị có nhiều thành tựu trong đầu tư, chỉnh trang lưới điện, góp phần đưa Ninh Bình trở thành địa phương có lưới điện tương đối hoàn chỉnh, đạt tiêu chuẩn quốc gia với độ dự phòng cao.
 
Hiện tại, Công ty đang quản lý vận hành 4 tuyến đường dây 110kV, vận hành 8 trạm 110kV với tổng công suất 440MVA và 237 km đường dây 110kV, 15 trạm trung gian 35/22(10)kV, và trên 2.633 trạm phân phối với tổng công suất 943.402kVA, tổng số đường dây trung, hạ áp trên 5.926 km. Các công trình điện, tuyến đường dây do 8 đơn vị Điện lực cấp huyện, thành phố quản lý thực hiện nhiệm vụ cung cấp điện cho lưới điện phân phối toàn tỉnh.
 
Đối với lưới điện trung thế.
 
Hiện các đơn vị Điện lực của PC Ninh Bình đều thực hiện tốt công tác thực hành tốt 5S từ văn phòng ra lưới điện. Nhờ đó khu vực làm việc tại Công ty và các Điện lực đã trở lên khang trang sạch đẹp, cảnh quan cải thiện rõ rệt, ý thức của người lao động được nâng cao. Những vật dụng không cần thiết bị loại bỏ, Không gian làm việc được vệ sinh sạch sẽ, tạo cảm giác thoải mái, giúp cán bộ, công nhân viên, người lao động yêu không gian làm việc hơn.
 
Cụ thể Công ty đã triển khai thành công mô hình điểm 5S từ văn phòng ra lưới điện tại trạm 110kV Phúc Sơn theo đúng tiêu chí chấm điểm 5S trong “Bảng tiêu chí chấm điểm 5S và công tác quản lý KTVH-AT trạm 110kV không người trực” do  EVNNPC ban hành. Đồng thời, đối chiếu rà soát hồ sơ lý lịch trạm và cơ sở hạ tầng, kết cấu thiết bị trạm hiện trạng so sánh với các tiêu chí mẫu để lập kế hoạch và triển khai từng bước, từng nội dung. Từ đó, làm cơ sở để Công ty ban hành bổ sung thêm 55 bộ quy trình về Quản lý, vận hành, bảo dưỡng và sử lý sự cố các thiết bị trạm 110kV nhằm đảm bảo đáp ứng theo tiêu chí mẫu là cơ sở để nhân rộng điển hình đối với các trạm 110kV trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.
 
Đến thời điểm hiện tại, Công ty Điện lực Ninh Bình đã và đang tiếp tục triển khai thực hiện nhân rộng công tác 5S cho 7 trạm 110kV, bao gồm các Trạm: Nho Quan (E23.2), Ninh Bình (E23.3), Kim Sơn (E23.4), Tam Điệp (E23.5), Gián Khẩu (E23.14), Xi măng X18 (E23.13), Ninh Phúc (E23.12) và 03 lộ đường dây 110kV mạch kép theo đúng chỉ đạo của EVNNPC.
 
Đối với lưới điện trung, hạ áp, Công ty cũng đã thực hiện triển khai xây dựng mô hình điểm 5S từ văn phòng ra lưới điện tại các hạng mục công trình điện trên tuyến đường Lê Đại Hành, thành phố Ninh Bình như: Đường dây 22kV lộ 476/E23.3 từ vị trí cột 26.6 đến vị trí cột 26.26; Trạm Biến áp Trần Kiên 2 và TBA Thanh tra Thành phố…
 
Căn cứ các tiêu chí đánh giá 5S lưới điện của EVNNPC ban hành, Công ty cũng đã thực hiện rà soát, bổ sung đầy đủ các hồ sơ pháp lý công trình điện như: Lý lịch quản lý kỹ thuật, Biên bản thỏa thuận thống nhất mặt bằng xây dựng, các sổ sách theo dõi công tác QLKT, các quy trình, quy định có liên quan, mặt khác triển khai công tác cải tạo, sửa chữa lớn lưới điện theo đúng phương án cải tạo 5S đã được phê duyệt.
 
Đến thời điểm hiện tại, Công ty Điện lực Ninh Bình đã thực hiện nhân rộng công tác 5S cho các hạng mục thiết bị TBA, đường dây trung, hạ áp. Trong đó có 22,1km đường dây trung thế; 165 km đường dây hạ thế và 163TBA phân phối đã được cải tạo, sửa chữa lớn theo tiêu chí 5S. Toàn bộ đường dây thông tin đi chung cột đã được bó gọn, Công ty cũng lắp đặt bổ sung các biển báp pha theo tiêu chuẩn,tháo gỡ thiết thừa trên lưới, lắp đặt lại dây ra và các hộp công tơ, bổ sung hộp AB đóng cắt cho từng cột hạ thế. Đến nay, các dự án đã hoàn thiện và phát huy hiệu quả góp phần đảm bảo mỹ quan đô thị đồng thời hạn chế các sự cố phát sinh trên lưới điện, nâng cao độ tin cậy lưới điện.
 
Công tác chỉnh trang lưới điện hạ thế.
 
Để hoạt động 5S được duy trì thường xuyên và từng bước trở thành văn hóa doanh nghiệp, hàng  tháng, các cán bộ thường trực 5S tại các đơn vị trực thuộc duy trì thường xuyên công tác tổ chức kiểm tra, đánh giá các nội dung 5S tại các bộ phận. Hàng quý, Ban chỉ đạo 5S của Công ty tổ chức kiểm tra và chấn chỉnh công tác 5S tại các đơn vị có chấm điểm theo tiêu chí 5S. Ngoài văn phòng làm việc mỗi đơn vị phòng, ban đều được phân công khu vực thực hiện 5S. Toàn bộ diện tích xung quan văn phòng, khuôn viên công ty đều được phân công cho từng bộ phận và được người lao động thực hiện đều đặn hàng tuần.
 
Theo: NPC