Ban QLDA Điện 1 cần thay đổi tư duy để nâng cao năng lực quản lý dự án

Thứ tư, 16/09/2020 08:50:20

Đó là chỉ đạo của ông Nguyễn Đức Cường – Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tại buổi làm việc với Ban QLDA Điện 1 (EVNPMB1) về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2020 và phương án nâng cao năng lực quản lý dự án. 
 

 
Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Đức Cường cho biết, các dự án nguồn điện EVNNPMB 1 đã có nhiều kinh nghiệm thực hiện và mang lại hiệu quả to lớn như Dự án NMTĐ Sơn La, Lai Châu. Một trong những nhiệm vụ mới của EVNPMB 1 là thực hiện quản lý dự án lưới điện truyền tải 220-500kV. Đây là thách thức nhưng cũng là cơ hội đối với Ban, mặc dù là nhiệm vụ mới, khó hơn quản lý dự án nguồn điện nhưng nếu làm tốt sẽ được Tập đoàn tin tưởng giao thêm nhiều dự án lưới điện khác. Chính vì vậy Ban QLDA Điện 1 cần nỗ lực cố gắng để đảm bảo tiến độ, chất lượng các dự án được giao.
 
Ông Nguyễn Đức Cường cho biết, HĐTV EVN đặc biệt quan tâm đến công tác nâng cao năng lực chuyên môn để làm việc với năng suất cao nhất, chất lượng và hiệu quả nhất. Chính vì vậy EVNPMB1 cần phân tích đánh giá hiện trạng năng lực chuyên môn từ đó cân đối khối lượng, tính chủ động của Ban.
 
"Hiện nay, EVNPMB1 được giao quản lý các dự án theo nhiệm vụ Tập đoàn giao nhưng tôi muốn EVNPMB1 phải thay đổi tư duy, tự đặt mình là vị trí của một công ty làm dịch vụ chuyên nghiệp quản lý dự án. Tức là không dừng lại ở việc Tập đoàn giao mà cần chủ động tìm kiếm việc làm mới đúng chuyên môn nhiệm vụ mà pháp luật không cấm. Tập đoàn sẽ luôn ủng hộ và khuyến khích các Ban QLDA làm việc đó."- ông Cường nhấn mạnh.
 
“Nếu tiếp cận theo mô hình công ty, Ban QLDA Điện 1 cần trả lời sẽ xác định hình thức hoạt động sản xuất kinh doanh của mình là gì? Khách hàng của mình là ai? Doanh thu của mình ra sao? Công nghệ phục vụ hiện đại hơn so với các đơn vị khác là gì? Có trả lời được những câu hỏi đó mới đưa ra được mô hình quản trị doanh nghiệp hiệu quả, đồng thời tạo công việc với cho Ban để thực hiện tốt mục tiêu đời sống vật chất và tinh thần của CBCNV được nâng cao”, ông Nguyễn Đức Cường cho biết.
 
Tại buổi làm việc, Phó Tổng giám đốc EVN Phạm Hồng Phương cũng đề nghị Ban QLDA Điện 1 cần tổ chức bộ máy quản lý theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Đồng thời nâng cao năng lực quản trị, năng lực điều hành dự án để trở thành Ban QLDA chuyên nghiệp.
“Trong thời gian qua, Ban QLDA Điện 1 đã chủ động tìm kiếm công việc mới trong lĩnh vực chuyên môn được giao. Vì vậy trong thời gian tới cần tiếp tục tìm kiếm thêm các việc làm mới, chủ động tiếp cận Quy hoạch điện VIII để nhìn thấy xu hướng năng lượng mới mà Chính phủ giao cho EVN và các đơn vị ngoài EVN để đưa ra hướng tiếp cận nhằm “lôi việc” về cho Ban theo hướng phù hợp, hiệu quả tốt nhất”, Phó Tổng giám đốc EVN Phạm Hồng Phương cho biết.
 
Báo cáo về phương án nâng cao năng lực Ban QLDA Điện 1, ông Bùi Phương Nam – Giám đốc Ban cho biết: Ban QLDA Điện 1 được thành lập theo Quyết định số 306/QĐ-EVN của Hội đồng thành viên EVN ngày 22/11/2018 trên cơ sở Ban Quản lý dự án Nhà máy thủy điện Sơn La. Hiện mô hình tổ chức của ban gồm. 6 phòng chuyên môn, nghiệp vụ với tổng cộng 155 CBCNV.
 
Trong thời gian quan, EVNPMB1 đã được cấp Giấy phép hoạt động Điện lực; Chứng nhận năng lực hoạt động xây dựng trong các lĩnh vực:  Tư vấn giám sát, thiết kế các nhà máy điện, đường dây và trạm biến áp, các công trình năng lượng, giao thông, thủy lợi.
Về cá nhân, tính đến nay, CBCNV của Ban có 202 chứng chỉ hành nghề trong tác lĩnh vực khác nhau thuộc các lĩnh vực: Quản lý dự án, đấu thầu, khảo sát, thiết kế, giám sát và thẩm định.
 
Trong công tác đào tạo, giai đoạn 2016-2020, EVNPMB1 phối hợp với các cở sở đào tạo trong nước và nước ngoài thực hiện đào tạo 36 CBCNV hệ văn bằng 2 và cao học về chuyên ngành Điện, ngôn ngữ Snh, …, và 1540 lượt CBCNV được bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ.
 
Về công tác quản trị nội bộ trong giai đoạn qua, với việc thành lập 07 Ban chỉ đạo gồm: Cải cách hành chính, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, Khoa học công nghệ, ISO, KPI, văn hóa doanh nghiệp và Ban quản trị website nhằm thường xuyên tổ chức thực hiện, giám sát và đánh giá công tác quản trị doanh nghiệp của Ban. Đến nay, EVNPMB 1 đã được cấp Chứng nhận hệ thống quản lý môi trường phù hợp với Tiêu chuẩn ISO 14001:2015, Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với Tiêu chuẩn ISO 9001:2015.
 
"Từ tháng 10/2019, Ban QLDA Điện 1 chính thức áp dụng kết quả đánh giá KPI để trả lương cho người lao động. Ngoài ra, Ban thường xuyên đẩy mạnh tuyên truyền, thực thi văn hóa doanh nghiệp; áp dụng ứng dụng khoa học kỹ thuật trong công tác, điều hành công việc và đã đạt được hiệu quả, được khách hàng đánh giá cao", ông Bùi Phương Nam cho biết.
Kim Thái