Thư mời quan tâm cung cấp dịch vụ “Xây dựng bài giảng E-learning của Cơ quan Tập đoàn Điện lực Việt Nam”

Thứ sáu, 13/11/2020 08:52:21

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (Tập đoàn) đang triển khai thực hiện Kế hoạch đào tạo năm 2020. Để đảm bảo chất lượng các chương trình đào tạo, Tập đoàn kính mời các doanh nghiệp có đủ năng lực, kinh nghiệm và điều kiện trong việc cung cấp dịch vụ đào tạo gửi Bản chào giá (theo mẫu đính kèm) của Quý Công ty cho Tập đoàn về việc “Xây dựng bài giảng E-learning của Cơ quan Tập đoàn Điện lực Việt Nam”.
 
Thông tin chi tiết về chương trình đào tạo:

TT NỘI DUNG
A Nội dung công việc: Xây dựng bài giảng E-learning của Cơ quan Tập đoàn Điện lực Việt Nam
B Mục tiêu:
  • Số hóa các bài giảng nhằm đào tạo cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
  • Đảm bảo sự thống nhất và chất lượng nội dung các bài giảng.
C Đối tượng học viên: 
  • Cán bộ công nhân viên có liên quan trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
  • Lãnh đạo phòng/ban/đơn vị, CBCNV và ứng viên chuyên gia có liên quan.
D Địa điểm xây dựng, số hóa đề xuất: Tại Cơ quan Tập đoàn.
F Thời lượng đào tạo: Tối đa 30 phút/bài giảng.
G Thời gian dự kiến hoàn thành: Quý I/2021
H Thông tin các bài giảng: Chi tiết tại Phụ lục 1 đính kèm.
I Đối tác dự kiến:
  • Có tối thiểu 05 năm kinh nghiệm xây dựng bài giảng E-learning;
  • Đã xây dựng tối thiểu 10 bài giảng E-learning và được đánh giá tốt (theo đánh giá của người học), ưu tiên có kinh nghiệm xây dựng bài giảng cho EVN.
J Yêu cầu số hóa các bài giảng:  Chi tiết tại Phụ lục 2
 

Thông tin chi tiết về mẫu bản chào giá Tại đây.
 
Nhà thầu tìm hiểu thông tin, vui lòng liên hệ: Ông Lê Văn Định, Chuyên viên Ban Tổ chức và Nhân sự, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, điện thoại: 0975543161, email: dinhlv@evn.com.vn. 
 
Thời hạn cuối cùng nhận Bản chào giá: 17:00 ngày 30/11/2020.
 
Tập đoàn Điện lực Việt Nam rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của Quý Nhà thầu.

Xem hoặc tải về Phụ lục TẠI ĐÂY
Ban TCNS EVN