Trên 85 % tiền điện của EVNSPC được thanh toán không dùng tiền mặt

Thứ hai, 30/11/2020 10:44:44

Năm 2020, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đã đạt vượt so kế hoạch tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt được Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) giao và dự kiến đến hết tháng 12/2020 vượt hơn 50 % theo số khách hàng và hơn 85 % theo số tiền thu được.
 

Thanh toán trực tiếp cho dịch vụ bán lẻ điện năng do Điện lực quản lý.
 
Ông Nguyễn Văn Lý - Phó Tổng giám đốc EVNSPC cho biết, từ khi triển khai (năm 2006) đến nay, các hình thức thanh toán của EVNSPC ngày càng đa dạng, hiện đại hóa, phù hợp với xu hướng phát triển của xã hội, hướng đến việc hạn chế thanh toán tiền mặt trong giao dịch thanh. Đặc biệt, giúp ngành điện hạn chế rủi ro trong công tác quản lý tiền mặt, nâng cao năng suất lao động và chất lượng dịch vụ khách hàng.
 
Hiện tại EVNSPC đang quản lý bán điện hơn 8,6 triệu khách hàng, tốc độ tăng trưởng khách hàng gần 4,7%/năm. Trong đó, 90% là khách hàng dùng điện sinh hoạt, 10% là khách hàng ngoài sinh hoạt; 35% khách hàng thuộc khu vực đô thị, 65% khách hàng thuộc khu vực nông thôn. Doanh thu bán điện hằng năm khoảng 140.000 tỷ đồng, tăng bình quân hơn 10%/năm tương ứng với số tiền điện phải thu thêm mỗi năm hơn 14.000 tỷ đồng.
 
Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, thách thức, tuy nhiên bằng sự cố gắng và nỗ lực phấn đấu của toàn thể CBCNV, EVNSPC đã nỗ lực phấn đấu, áp dụng nhiều giải pháp cụ thể, tỷ lệ thu tiền điện hằng năm của Tổng công ty ở mức khá tốt là 99,9%, vượt kế hoạch EVN giao hằng năm.
 
Từ khi bắt đầu thực hiện thu tiền hộ năm 2009 đến nay, EVNSPC đã triển khai thanh toán tiền điện trên Nền tảng thanh toán của Cổng Dịch vụ công Quốc gia theo chỉ đạo của EVN. Đến hết tháng 10/2020, EVN SPC đã mở rộng, tăng cường hợp tác với 15 ngân hàng thương mại và 11 tổ chức trung gian thanh toán (ví Payoo, ví VNpay, ví Momo..)
 
Hiện nay, EVNSPC áp dụng đa dạng các hình thức thu tiền điện như: Thanh toán qua ngân hàng, gồm uỷ nhiệm thu/uỷ nhiệm chi, trích nợ tự động, Mobile/Internet banking, thẻ thanh toán, quầy ATM, phòng giao dịch. Thanh toán tiền điện qua các tổ chức trung gian thanh toán: ví điện tử, cổng thanh toán, điểm thu (chuỗi cửa hàng tiện lợi, siêu thị, đại lý...). Thanh toán qua Website Chăm sóc khách hàng EVN SPC: https://cskh.evnspc.vn/ và Cổng dịch vụ Công quốc gia: https://dichvucong.gov.vn/. Thanh toán trực tiếp cho dịch vụ bán lẻ điện năng do Điện lực quản lý.
 
Website Trung tâm Chăm sóc khách hàng EVN SPC: https://cskh.evnspc.vn/ là một kênh thực hiện thanh toán tiền điện.
 
Trong 5 năm triển khai đẩy mạnh hợp tác thu hộ tiền điện (2016-2020), EVN SPC đã đạt kết quả tăng trưởng ấn tượng về tỷ lệ thanh toán qua ngân hàng và tổ chức trung gian: tăng 46,35% về số khách hàng (9,27%/năm), 24,18% về số tiền thu được (4,84%/năm). Năm 2020 đã đạt vượt so kế hoạch tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt EVN giao và dự kiến đến hết tháng 12/2020 vượt hơn 50 % theo số khách hàng và hơn 85 % theo số tiền thu được.
 
Trong thời gian tới, EVNSPC và các đơn vị thu hộ sẽ tập trung vào mục tiêu tạo sự chuyển biến, thay đổi thói quen, tập quán sử dụng tiền mặt trong việc thanh toán tiền điện của khách hàng. Tăng cường việc sử dụng thanh toán điện tử, giảm số lượng khách hàng việc sử dụng tiền mặt trong các giao dịch thanh toán tiền điện và chi phí dịch vụ điện hàng tháng. Đồng thời, thúc đẩy tăng tỷ lệ khách hàng thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt đến hết năm 2021 của Tổng công ty đạt 90%, phấn đấu trước năm 2023 đạt 100% khách hàng thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt.
 
EVN SPC và các công ty điện lực thành viên cũng sẽ thực hiện triệt để ngưng thu tại nhà, chậm nhất trước tháng 12/2021 phải hoàn thành 100% khách hàng để làm cơ sở thúc đẩy khách hàng thanh toán qua ngân hàng và tổ chức trung gian. Đồi thời phối hợp với các ngân hàng và tổ chức trung gian mở điểm thu tiền điện để khách hàng có kênh thanh toán thay thế và cập nhật thường xuyên danh sách hoạt động các điểm thu này cho khách hàng biết trong khi chờ mạng lưới của các ngân hàng và tổ chức trung gian mở rộng đến các khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa.
Theo: Báo Tiền Phong