EVNPSC tiếp nhận công tác sửa chữa Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình

Thứ ba, 05/01/2021 16:32:13

Ngày 5/1, tại Thái Bình, Trung tâm Dịch vụ sửa chữa EVN (EVNPSC) tiến hành công tác tiếp nhận sửa chữa Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình từ Công ty Dịch vụ sửa chữa các nhà máy điện EVNGENCO3 (EPS) kể từ ngày 1/1/2021.

Lãnh đạo 3 đơn vị ký kết bàn giao.
 
Tham dự buổi lễ có ông Phan Đình Hòa – Giám đốc Trung tâm Dịch vụ sửa chữa EVN (EVNPSC); ông Tạ Trung Kiên – Giám đốc Công ty Nhiệt điện Thái Bình; ông Trương Văn Phương  - Giám đốc Công ty EPS, cùng lãnh đạo các phòng chuyên môn của 3 đơn vị.
 
Ngày 04/8/2020, Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam có Quyết định số 1146/QĐ-EVN về việc giao EVNPSC thực hiện công tác sửa chữa Nhà máy nhiệt điện Thái Bình. Sau khi có quyết đinh các bên trao đổi các nội dung có liên quan tới việc bàn giao công tác sửa chữa Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình. Trong đó, tổng số lao động chuyển sang EVNPSC là 79 người. Các bên liên hoan phối hợp chuyển giao hồ sơ nhân sự và thông tin trên HRMS,… liên quan đến người lao động.
 
Tại buổi lễ, ông Phan Đình Hòa – Giám đốc EVNPSC cho biết: Ngay sau khi Tổng giám đốc EVN có Quyết định số 1146/QĐ-EVN ngày 04/8/2020 về việc thực hiện công tác sửa chữa NMNĐ Thái Bình; EVNPSC đã phối hợp với EVNGENCO3, Công ty EPS và Công ty Nhiệt điện Thái Bình nhanh chóng thực hiện các nội dung liên quan tới việc thực hiện công tác sửa chữa Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình.
 
Tiếp nhận toàn bộ trang thiết bị do NMNĐ Thái Bình cho EPS mượn; tiếp tục sử dụng kho, xưởng và văn phòng làm việc hiện hữu do EPS đang sử dụng.
 
Để đảm bảo công tác sửa chữa NMNĐ Thái Bình từ 01/01/2021, EVNPSC thỏa thuận với Công ty EPS để thuê mượn các trang bị, công cụ của Công ty EPS trang bị cho phân xưởng sửa chữa tại Thái Bình, đến khi EVNPSC mua sắm xong.
 
Cùng với đó, các bên thống nhất thực hiện cùng Công ty Nhiệt điện Thái Bình rà soát, bố trí khu làm việc, trực sửa chữa và khu vực kho chứa vật tư thiết bị.
 
EVNPSC sửa chữa khu nhà làm việc của tư vấn nước ngoài mà NMNĐ Thái Bình bàn giao để chuyển số CBCNV phân xưởng sửa chữa Thái Bình vào ở. Tiếp tục sử dụng các văn phòng làm việc, kho xưởng trong khuôn viên NMNĐ Thái Bình. Tổ chức các lớp đào tạo, trang bị kiến thức chuyên môn, tay nghề sửa chữa nhà máy nhiệt điện than cho lực lượng kỹ sư và công nhân kỹ thuật của EVNPSC.
 

Lãnh đạo 3 đơn vị cam kết phối hợp chặt chẽ hoàn thành nhiệm vụ EVN giao.
 
Tại buổi lễ, ông Phan Đình Hòa – Giám đốc EVNPSC cam kết sau khi tiếp nhận sẽ phối hợp chặt chẽ với Công ty Nhiệt điện Thái Bình xây dựng các kế hoạch sửa chữa phù hợp, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, đáp ứng được mục tiêu phát điện cao nhất của NMNĐ Thái Bình.
 
Tại buổi lễ, ông Tạ Trung Kiên  - Giám đốc Công ty Nhiệt điện Thái Bình cho biết: Trong thời gian qua, Công ty EPS đã phối hợp chặt với Công ty Nhiệt điện Thái Bình trong công tác sửa chữa các tổ máy của NMNĐ Thái Bình. Theo chủ trương chung của Tập đoàn, công tác sửa chữa NMNĐ Thái Bình được bàn giao cho EVNPSC kể từ ngày 1/1/2021, Công ty Nhiệt điện Thái Bình cam kết sẽ tạo điều kiện tối đa về cơ sở vật chất để CBCNV EVNPSC được hoạt động tốt nhất. Cùng với đó, Công ty mong muốn EVNPSC phối hợp chặt chẽ với Công ty để thực hiện sửa chữa các tổ máy của NMNĐ Thái Bình được hiệu quả nhất.
Kim Thái