Điện lực Chi Lăng (PC Lạng Sơn) thực hiện công tác sửa chữa thường xuyên năm 2020

Thứ sáu, 14/08/2020 14:16:00

Trong thời gian qua, Điện lực Chi Lăng (PC Lạng Sơn) thường xuyên đôn đốc các Phòng, Đội kiểm tra tổng thể các lộ đường dây, trạm biến áp phân phối; Lập kế hoạch vật tư dự phòng cho công tác khắc phục sự cố.

Thay thế đường dây tại Thôn Khun Thúng -Thị Trấn Đồng Mỏ.
 
Đồng thời, tích cực kiểm tra, duy tu, bảo dưỡng các khiếm khuyết của đường dây trên địa bàn quản lý nhằm đảm bảo vận hành hệ thống điện an toàn và ổn định.
 
Theo đó, trong tháng 6 năm 2020, Điện lực Chi Lăng đã thực hiện 6 phương án sửa chữa thường xuyên, cải tạo lưới điện, thay thế dây cũ nát không đảm bảo vận hành và giảm tổn thất điện năng với tổng chiều dài gần 2 km sau các trạm biến áp (TBA) Thị trấn Đồng Mỏ, TBA Nà Đon, TBA Cơ Khí 2, thị trấn Đồng Mỏ, TBA Nà Lốc, xã Mai Sao, TBA Hòa Bình, TBA Pá Tào, xã Bằng Hữu. 
 
Trong thời gian tới, Điện lực Chi Lăng sẽ tiếp tục triển khai thực hiện thay thế dây nhôm trần 2A25, 2A16 không đảm bảo vận hành và giảm tổn thất điện năng sau TBA Na Cà 1, xã Y Tịch bằng cáp VX 4x70 với chiều dài 2.027m.
 
Với tinh thần chủ động khắc phục mọi khó khăn, Điện lực Chi Lăng đã và đang thực hiện có hiệu quả công tác sữa chữa thường xuyên, để đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn phục vụ phát triển kinh tế, xã hội, sinh hoạt của nhân dân, góp phần giữ vững an ninh, chính trị trên địa bàn huyện Chi Lăng./.
Theo: NPC