Nâng công suất trạm biến áp 220kV Kiên Bình (Kiên Giang) lên 500MVA

Thứ ba, 10/11/2020 16:19:26

Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Nam (SPMB) vừa phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức nghiệm thu, đóng điện thành công công trình nâng công suất trạm biến áp 220kV Kiên Bình từ 375MVA (125 + 250) lên 500MVA (2 x 250) và mở rộng 2 ngăn lộ 220kV tại trạm.
Máy biến áp AT2 220kV - 250MVA tại TBA 220kV Kiên Bình.
 
Dự án có tổng mức đầu tư 77 tỷ đồng do Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT) làm chủ đầu tư, SPMB thay mặt EVNNPT điều hành dự án, Truyền tải điện miền Tây 3 (thuộc Công ty Truyền tải điện 4) tiếp nhận vận hành sau khi công trình hoàn thành.
 
Việc đóng điện đưa vào vận hành MBA 220kV - 250MVA tại trạm biến áp 220kV Kiên Bình sẽ góp phần nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho các phụ tải khu vực tỉnh Kiên Giang; tăng cường liên kết hệ thống điện khu vực; đảm bảo tiêu chí N-1, nâng cao độ an toàn, tin cậy, ổn định vận hành cho hệ thống điện quốc gia, hạn chế tổn thất công suất trong lưới truyền tải, đáp ứng cho nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng và thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.
 
Công trình có quy mô đầu tư xây dựng: thay thế MBA AT1 220kV - 125MVA hiện hữu bằng MBA AT2 220kV - 250MVA, nâng tổng công suất trạm lên 2 x 250MVA và thực hiện cải tạo, bổ sung, thay thế, lắp đặt thiết bị liên quan cho phù hợp với MBA mới.
 
Công trình được thực hiện tại trạm biến áp 220kV Kiên Bình hiện hữu, thuộc xã Kiên Bình, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang.
Theo: Năng lượng Sạch VN