Bàn giải pháp đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các dự án điện của EVN giai đoạn 2021-2025

Thứ sáu, 13/11/2020 09:34:33

Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) – Nguyễn Tài Anh  vừa chủ trì cuộc họp rà soát tình hình thực hiện đầu tư xây dựng giai đoạn 2016-2020 và chiến lược đầu tư xây dựng giai đoạn 2021-2025. 

Ảnh minh họa.
 
Giai đoạn 2021-2025, Tập đoàn đầu tư phát triển hạ tầng lưới điện đảm bảo đồng bộ tiến độ đưa vào vận hành các nguồn điện, tăng cường liên kết nhập khẩu điện từ các nước trong khu vực và đáp ứng nhu cầu điện cho phát triển kinh tế xã hội; Hoàn thành 8 dự án nguồn điện với tổng công suất 5.840MW. Đồng thời đảm bảo huy động đủ vốn đáp ứng nhu cầu đầu tư giai đoạn 2021-2025 với tổng nhu cầu vốn đầu tư dự kiến khoảng 606.000 tỷ đồng.
 
Tuy vậy EVN luôn phải đối mặt với nhiều khó khăn và các thách thức ngày càng trở nên khắc nghiệt và khó khăn hơn. Như yêu cầu đầu tư phát triển nguồn điện theo Quy hoạch của Chính phủ đối với EVN là rất lớn trong khi EVN không thể chủ động trong việc xây dựng Tổng sơ đồ phát triển và kế hoạch triển khai thực hiện chung. 
 
Các dự án do các chủ đầu tư bên ngoài thực hiện thường không đáp ứng được tiến độ yêu cầu dẫn tới dồn áp lực đảm bảo cung cấp nguồn điện cho EVN. Vì vậy một số dự án do EVN đầu tư phải hiệu chỉnh, bổ sung theo thực tế cung cấp nguồn, lưới ngoài kế hoạch đầu tư trung và dài hạn và tạo áp lực thêm cho đầu tư của EVN.
 
Huy động vốn khó do tốc độ đầu tư nóng làm giảm các chỉ tiêu tài chính doanh nghiệp. Chính sách về đền bù giải phóng mặt bằng còn nhiều bất cập. Giải phóng mặt bằng luôn đi sau, gần như 100% không có mặt bằng trắng trước khi khởi công và luôn phải chờ đợi trong giai đoạn thi công.
 
Các quy định pháp luật về đầu tư nói chung và về công tác thanh kiểm tra, thủ tục thẩm tra, thẩm định và cấp phép đối với công tác bảo vệ môi trường và các quy trình, thủ tục chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư xây dựng phức tạp, chồng chéo và không rõ ràng gây khó khăn và làm ảnh hưởng lớn đến tiến độ, chi phí đầu tư các công trình cả nguồn và lưới điện.
 
Tại cuộc họp, Phó Tổng giám đốc EVN Nguyễn Tài Anh cho biết: Để nâng cao chất lượng và đảm bảo tiến độ trong công tác đầu tư xây dựng, Tập đoàn thiết lập hệ thống cơ sở dữ liệu khoa học thông qua việc thu thập, xử lý dữ liệu tập trung về phát triển nguồn phát, phụ tải và phân bổ theo khu vực. Trước mắt thông qua Tổ công tác về tính toán hệ thống đang được Tập đoàn dự kiến thành lập với nòng cốt là Trung tâm điều độ HTĐ Quốc gia, các chuyên gia từ các Ban và đơn vị để thực hiện nhiệm vụ ngay từ cuối năm 2020.
 
Nghiên cứu, hoàn thiện hệ thống kiểm soát dòng tiền và chính sách huy động vốn cho đầu tư xây dựng kể cả từ nguồn nội lực tự có, nguồn vay thương mại trong nước, từ các tổ chức tài chính nước ngoài và đa dạng hóa cả về hình thức vay, phương thức huy động.
 
Bám sát Tổng sơ đồ và các hiệu chỉnh trên cơ sở tính toán điều chỉnh và dự báo biến động điều chỉnh phù hợp với thực tiễn từng giai đoạn. Kiểm soát chặt chẽ tiến độ và giám sát chất lượng công trình; Kiểm soát chặt chẽ chất lượng khảo sát, thiết kế và chi phí đầu tư trong tất cả các giai đoạn dự án.
 
Tiếp tục củng cố mô hình tổ chức các Ban QLDA chuyên nghiệp, đồng thời đẩy mạnh các chương trình nâng cao năng lực của các Ban QLDA thông qua việc hoàn thiện nhiệm vụ chức năng các phòng, Ban điều hành dự án và vai trò của Chủ nhiệm dự án.
 
Đẩy mạnh chương trình chuyển đổi số (số hóa) toàn diện và đẩy mạnh ứng dụng các yêu cầu của cuộc cách mạng 4.0 trong đầu tư, mua sắm thiết bị. Ứng dụng các giải pháp khoa học, có hệ thống và đồng bộ trong ứng dụng CNTT về thu thập và xử lý cơ sở dữ liệu như nghiên cứu triển khai xây dựng hệ thống thông tin công trình (theo chuẩn BIM), các chương trình ứng dụng phần mềm thích hợp trong ĐTXD để hỗ trợ và đồng bộ dữ liệu…
 
Pháp điển hóa kịp thời các yêu cầu thủ tục và nội dung quản lý trên cơ sở kinh nghiệm thực tiễn. Nghiên cứu, thu thập thông tin về các tồn tại, bất cập và thay đổi trong cơ chế, chính sách, quy định pháp luật của nhà nước về đầu tư xây dựng để kịp thời đề xuất, kiến nghị Chính phủ và các Bộ, ngành tháo gỡ các khó khăn phát sinh về thủ tục hành chính, giải phóng mặt bằng, quy hoạch điện lực...;
 
Được biết, trong giai đoạn 2016-2020, Tập đoàn hoàn thành đưa vào vận hành 12 dự án nguồn điện với tổng công suất 6.093MW, bằng xấp xỉ100% khối lượng được giao trong kế hoạch 5 năm (6.100MW). Trong đó, hoàn thành vượt tiến độ các dự án Thủy điện Lai Châu, Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 MR. Hoàn thành đưa vào vận hành các dự án nguồn điện mặt trời với tổng công suất 100MWp để bổ sung nguồn cấp điện Quốc gia; 
 
Khối lượng các công trình lưới điện 110-500kV đã hoàn thành đưa vào vận hành trong giai đoạn 2016-2020 là 1.127 công trình (gồm 52 công trình 500kV, 170 công trình 220kV và 905 công trình 110kV) với tổng chiều dài đường dây 13.831km, tổng dung lượng trạm biến áp trên 90.280MVA.
Kim Thái