Xả gần 4 tỷ mét khối nước phục vụ sản xuất vụ xuân

Thứ hai, 20/02/2012 08:42:34


Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Bộ NN&PTNT, qua hai đợt xả nước trong tháng 1 và 2, các hồ thủy điện Hòa Bình, Thác Bà và Tuyên Quang đã xả gần 4 tỷ mét khối nước với lưu lượng trung bình 2.334 m3/s phục vụ sản xuất nông nghiệp vụ xuân 2011-2012 ở các địa phương khu vực đồng bằng và trung du Bắc bộ.

Trong đó, lượng nước xả từ hồ Hòa Bình là 2,4 tỷ mét khối; hồ Tuyên Quang 926 triệu mét khối; hồ Thác Bà 640 triệu mét khối. Như vậy, tổng lượng nước xả đã cao hơn dự kiến khoảng 1,17 tỷ mét khối do con triều trong các đợt xả thấp nên các hồ thủy điện phải tiến hành xả nhiều hơn khoảng 6 ngày (mỗi đợt 3 ngày) so với dự kiến ban đầu.

Sau hai đợt xả, về cơ bản các địa phương đã lấy đủ nước. Diện tích còn lại khoảng 60.000ha (chiếm 9% kế hoạch) có một phần được tưới bằng hồ chứa thủy lợi; diện tích vùng cao cục bộ trong hệ thống thủy lợi và một ít diện tích do tập quán sản xuất muộn, nông dân chưa lấy nước. Theo Tổng cục Thủy lợi, toàn bộ diện tích này sẽ tiếp tục lấy nước, sử dụng nước trong hồ chứa thủy lợi và lượng nước trữ trong hệ thống thủy lợi để đổ ải xong trong tháng 2-2012.
 
Hà Nội mới Online