Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng: EVN phải có các giải pháp để bứt phá về đầu tư phát triển

Thứ sáu, 04/01/2019 16:44:00

Sáng 3-1, tại Hà Nội, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2019.
 


Năm 2019, hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển của EVN được dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn, thách thức. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ và các chỉ tiêu kế hoạch 5 năm 2016-2020, EVN đề ra mục tiêu “Tập trung mọi nỗ lực đảm bảo cung ứng điện cho phát triển KT-XH của đất nước và đời sống nhân dân; đầu tư các dự án nguồn điện, lưới điện theo đúng tiến độ được duyệt; thực hiện các nhiệm vụ được giao để xây dựng thị trường điện theo lộ trình đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng suất lao động; đảm bảo kinh doanh có lợi nhuận, bảo toàn, phát triển vốn; tiếp tục quá trình tái cơ cấu, sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp, hoàn thiện bộ máy tổ chức để phát triển bền vững, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và tận dụng có hiệu quả cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư” với việc hoàn thành các chỉ tiêu: Điện sản xuất và mua đạt 232,5 tỷ kWh tăng 9,2% so với năm 2018. Sẵn sàng chuẩn bị đáp ứng cho khả năng nhu cầu điện tăng cao hơn; điện thương phẩm đạt 211,95 tỷ kWh tăng 9,9% so với năm 2018; phấn đấu giảm SAIDI xuống 400 phút về đích trước 1 năm so với lộ trình kế hoạch 5 năm; tỷ lệ tổn thất điện năng phấn đấu giảm xuống 6,5%; chỉ số tiếp cận điện năng, phấn đấu xếp hạng ít nhất từ 24/190 quốc gia, nền kinh tế trên thế giới và duy trì vị trí trong ASEAN 4; mức độ hài lòng khách hàng sử dụng điện đạt trên 8,0 điểm; tổng giá trị đầu tư xây dựng đạt 104.936 tỷ đồng; năng suất lao động tăng trên 10%; bảo toàn và phát triển vốn, phấn đấu kinh doanh có lợi nhuận.
 

Phát biểu tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ SXKD của EVN, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đánh giá cao và biểu dương tập thể CBCNV và người lao động toàn EVN đã đoàn kết, nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ, góp phần quan trọng cùng cả nước thực hiện thắng lợi nhiều mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.
 
 
Năm 2019 được xác định là năm bứt phá về hoàn thiện thể chế, về đổi mới sáng tạo và huy động nguồn lực để phát triển đất nước, Phó Thủ tướng yêu cầu EVN phải có các giải pháp để bứt phá về đầu tư phát triển nguồn điện và hệ thống truyền tải điện, đảm bảo không để thiếu điện trong bất kỳ tình huống nào. Đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm:  EVN phải tiếp tục khẳng định vai trò là Tập đoàn nhà nước đảm bảo cung ứng đủ điện cho phát triển kinh tế và sinh hoạt; tiếp tục cơ cấu lại Tập đoàn, nâng cao hiệu quả đầu tư xây dựng và SXKD; đẩy mạnh cải cách, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, bám sát chủ đề “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả, bứt phá”; đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường; phát triển nguồn nhân lực, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho CBCNV, thực hiện tốt các nhiệm vụ an sinh xã hội.
 

 
Năm 2018, EVN đã thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch trong bối cảnh kinh tế trong nước tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát, thực hiện đạt và vượt 12/12 chỉ tiêu kế hoạch được Quốc hội giao, trong đó tốc độ tăng trưởng GDP đạt 7,08% cao nhất từ năm 2008 đến nay, với sản lượng điện thương phẩm đạt 192,93 tỷ kWh vượt 1,25% kế hoạch và tăng 10,47% so với năm 2017 (cao hơn 1% so với chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao).
 
 
Cũng trong năm 2018, chỉ tiêu tiếp cận điện năng của EVN tăng 37 bậc vươn lên vị trí thứ 27 trong 190 quốc gia, nền kinh tế trên thế giới và đạt mục tiêu vào nhóm ASEAN 4 trước 2 năm theo yêu cầu của Chính phủ, công tác dịch vụ khách hàng đạt cấp độ 4 về dịch vụ 1 cửa trực tuyến quốc gia; sản xuất kinh doanh có lãi, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu hiệu quả, một số chỉ tiêu hoàn thành trước 1-2 năm so với lộ trình kế hoạch 5 năm; cung cấp điện 100% xã và trên 99% số hộ dân nông thôn, đạt mục tiêu hầu hết hết số hộ dân nông thôn có điện theo Nghị quyết của Đảng; hoàn thành công tác tái cơ cấu quản trị, tiếp tục thực hiện cổ phần hóa và thoái vốn theo Quyết định 852/QĐ-TTg ngày 14/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ./.
 
Thanh Mai/Icon.com.vn