EVN thể hiện trách nhiệm với cộng đồng thông qua nhiều hoạt động an sinh xã hội

Thứ năm, 14/01/2021 10:11:20

Bên cạnh việc thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo cung cấp điện, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và các đơn vị tiếp tục thể hiện trách nhiệm với cộng đồng thông qua nhiều hoạt động an sinh xã hội có ý nghĩa thiết thực. 

EVN tài trợ xây dựng trường mầm non tại Thanh Hóa. Ảnh: Ngọc Hà/Icon.com.vn
 
Cụ thể trong năm 2020, EVN và các đơn vị tiếp tục đóng góp, hỗ trợ các công trình và các hoạt động an sinh xã hội với tổng giá trị hơn 247,2 tỷ đồng; trong đó, hỗ trợ kinh phí xây dựng gần 1.500 ngôi nhà ở cho hộ nghèo ở một số địa phương với số tiền gần 73,5 tỷ đồng; Hỗ trợ xây dựng, sửa chữa trường học, hỗ trợ trang thiết bị y tế là 35,9 tỷ đồng; Ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19 là 37,8 tỷ đồng; Ủng hộ đồng bào bị bão lụt ở miền Trung gần 40,6 tỷ đồng; Hỗ trợ kinh phí thực hiện các chương trình an sinh xã hội khác 59,4 tỷ đồng.
 
Ngoài ra, các đơn vị thuộc EVN còn thực hiện các hoạt động phụng dưỡng 170 Mẹ Việt Nam Anh hùng, hỗ trợ người nghèo, ủng hộ gia đình và các đối tượng chính sách, gia đình có công với cách mạng ở nhiều địa phương.
 

CBCNV EVN hưởng ứng Tuần lễ hồng EVN. Ảnh: Ngọc Hà/Icon.com.vn
 
Do những diễn biến phức tạp của thiên tai bão lũ liên tiếp ở miền Trung, EVN và các đơn vị đã triển khai Tháng Tri ân Khách hàng 12/2020 với chủ đề đặc biệt ”Hướng về miền Trung” nhằm chia sẻ, hỗ trợ đồng bào khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định cuộc sống. Qua đó đã ủng hộ 800 bộ máy tính cho 80 trường học tại 9 tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng nặng nề do thiên tai. 
 
Đặc biệt, trong các năm qua, EVN luôn đảm bảo đời sống, công ăn việc làm và thu nhập cho người lao động. Năng suất lao động hàng năm của Tập đoàn tăng bình quân 10%/năm, nhờ đó thu nhập của người lao động ổn định, năm sau cao hơn năm trước. Năm 2020, EVN đã đảm bảo CBCNV có việc làm và thực hiện đúng các quy định về các chế độ tiền lương, thu nhập cho người lao động.
 
Chế độ tiền lương của EVN đối với người lao động thực hiện theo đúng quy định. EVN đã xây dựng Quy chế về công tác lao động và tiền lương thống nhất trong toàn Tập đoàn. Các đơn vị cũng đã xây dựng Quy chế trả lương trên cơ sở thực tiễn sản xuất kinh doanh của đơn vị phù hợp quy định của pháp luật; đảm bảo công bằng trong phân phối tiền lương, tiền thưởng, đồng thời khuyến khích những người làm việc hiệu quả, tăng năng suất lao động góp phần giúp đơn vị hoàn thành kế hoạch EVN cũng như Nhà nước giao.
 
Về chi trả lương, EVN và các đơn vị đảm bảo trả lương kịp thời theo các quy chế hiện hành, người lao động được chi trả đầy đủ lương và các khoản phụ cấp theo đúng chế độ chính sách lao động; thực hiện đúng, đầy đủ chế độ bảo hiểm xã hội cho người lao động và thời gian làm việc, nghỉ ngơi theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và thỏa ước lao động tập thể.
Hoàng Dũng