Kiểm toán năng lượng là gì?

Thứ ba, 29/09/2020 14:10:03

Tôi hiểu nôm na: Kiểm toán năng lượng là để giúp các DN tiết kiệm năng lượng, nhưng chưa nắm được cụ thể, chính xác khái niệm về kiểm toán năng lượng là gì. Các chuyên gia có thể giải thích rõ cho tôi về vấn đề này được không?
 

Theo ông Diệp Thế Cường – Tổng Giám đốc Công ty CP Tư vấn & Đầu tư Năng lượng Việt, kiểm toán năng lượng là hoạt động khảo sát, thu thập và phân tích dữ liệu tiêu thụ năng lượng của đối tượng cần kiểm toán năng lượng (doanh nghiệp, tòa nhà, quy trình sản xuất hay một hệ thống…). mục tiêu của kiểm toán năng lượng là tìm ra các cơ hội tiết kiệm năng lượng, xây dựng các giải pháp sử dụng năng lượng hiệu qủa hơn.
 
Kiểm toán năng lượng có các loại kiểm toán như: Kiểm toán sơ bộ (Walk Through Assessment); Kiểm toán năng lượng tổng thể (Energy Survey and Analysis); Kiểm toán năng lượng chi tiết (Detailed Analysis of Capital Intensive Modifications).
 
Kiểm toán sơ bộ là hoạt động khảo sát thoáng qua quá trình sử dụng năng lượng của hệ thống. Kiểm toán sơ bộ giúp nhận diện và đánh giá các cơ hội và tiềm năng tiết kiệm năng lượng của thiết bị tiêu thụ năng lượng chính trong hệ thống. Hoạt động này có thể phát hiện ra ít nhất 70% các cơ hội tiết kiệm năng lượng trong hệ thống.
 
Kiểm toán năng lượng tổng thể là hoạt động khảo sát, thu thập, phân tích số liệu tiêu thụ năng lượng trong quá khứ và hiện tại. Phát hiện các cơ hội tiết kiệm năng lượng chi tiết hơn (nhờ thu thập và phân tích các số liệu quá khứ và hiện tại, nhận diện cơ hội và phân tích tính khả thi về kinh tế, kỹ thuật).
 
Kiểm toán năng lượng chi tiết là hoạt động khảo sát, thu thập, phân tích sâu hơn về kỹ thuật, lợi ích kinh tế, tài chính… cho một vài giải pháp tiết kiệm năng lượng của hệ thống tiêu tụ năng lượng.
 
Theo: TKNL