Vệ sinh Trạm biến áp đang vận hành bằng nước áp lực cao

Thứ hai, 12/03/2018 17:24:33

Tại huyện Kinh môn, Công ty TNHH MTV Điện lực Hải dương tổ chức tập huấn và thực hành phương pháp vệ sinh trạm biến áp đang vận hành bằng nước áp lực cao. Đây là phương pháp lần đầu tiên được áp dụng tại Hải Dương.
 
Tại trạm biến áp 110kV Nhị Chiểu, 65 công nhân điện lực 12 huyện, thành phố và Công ty được tập huấn về các điều kiện áp dụng, cách thức vận hành và thực tế thao tác thực hành trên trạm biến áp. Để áp dụng được phương pháp vệ sinh trạm biến áp đang vận hành bằng nước áp lực cao, Công ty TNHH MTV Điện lực Hải dương đã đầu tư trên 900 triệu đồng để trang bị thiết bị rửa cách điện đường dây hợp bộ.

So với cách thức vệ sinh trước đây, phương pháp này có nhiều ưu điểm như: tiến hành vệ sinh khi trạm biến áp vẫn hoạt động, tiết giảm thời gian và lao động trong quá trình vệ sinh.

Tuy nhiên, yêu cầu đối với công nhân vận hành phải là công nhân có tay nghề bậc 4 trở lên, trang bị đầy đủ bảo hộ lao động. Sau khi áp dụng tại trạm biến áp 110kV Nhị Chiểu, công ty sẽ áp dụng phương pháp này cho tất cả các trạm biến áp trong tỉnh.
Theo: Báo Hải Dương