PC Nghệ An chính thức chuyển 04 TBA 110kV sang chế độ không người trực

Thứ ba, 08/09/2020 15:15:22

Xây dựng Trung tâm điều khiển xa (TTĐKX) và các trạm biến áp (TBA) 110kV không người trực là một chủ trương lớn của EVN, EVNNPC và PC Nghệ An nhằm từng bước xây dựng và phát triển lưới điện phù hợp với đề án phát triển lưới điện thông minh tại Việt Nam.

Kiểm tra thiết bị ngoài trời tại TBA Hưng Hòa, Nghệ An.

Trung tâm điều khiển xa tỉnh Nghệ An được khánh thành và chính thức đưa vào hoạt động từ ngày 30/12/2019, từ đó đến nay đang thực hiện điều khiển xa có người giám sát tại chỗ 04 TBA 110kV Hưng Hòa, Hưng Nguyên, Hoàng Mai, Bắc Á. Ngày 01/9/2020 PC Nghệ An đã chính thức rút người tại 04 TBA nói trên để vận hành theo tiêu chí TBA không người trực.
 
Trước khi có chức năng vận hành từ xa, tại các trạm đều phải có đội ngũ trực ca vận hành theo sát để giám sát các thông số và điều khiển thiết bị, mỗi TBA trung bình có khoảng 9 người trực. Sau khi đưa vào hoạt động, TBA không người trực sẽ giúp giảm gần 50% nhân lực vận hành, góp phần giảm được chi phí, giảm thiểu sự cố do thao tác nhầm và nâng cao mức độ an toàn cho người vận hành.
 
Việc đưa TTĐKX Nghệ An vào vận hành và chuyển  các TBA 110kV vận hành ở chế độ không người trực giúp Điều độ viên kiêm Trưởng kíp tại Trung tâm theo dõi, tính toán, điều chỉnh được các thông số vận hành lưới điện kịp thời, xử lý sự cố nhanh chóng và chính xác sẽ làm giảm tổn thất điện năng truyền tải trên lưới điện, nâng cao được độ tin cậy cung cấp điện và sự hài lòng cho khách hàng sử dụng điện.

Theo kế hoạch trong năm 2020 PC Nghệ An sẽ cải tạo chuyển sang chế độ không người trực 06 TBA 110kV là Quỳnh Lưu, Yên Thành, Diễn Châu, Đô Lương, Bến Thủy, Cửa Lò và đến năm 2021 sẽ chuyển hết toàn bộ các TBA còn lại đảm bảo 100% TBA 110kV vận hành ở chế độ không người trực.
Theo: NPC