PC Quảng Nam chuẩn bị tiếp nhận quyền điều khiển lưới điện 110kV

Thứ sáu, 11/09/2020 09:52:09

Công ty Điện lực Quảng Nam (PC Quảng Nam) đang tích cực triển khai các bước thực hiện chuẩn bị tiếp nhận quyền điều khiển lưới điện 110kV từ Trung tâm Điều độ hệ thống điện miền Trung chuyển về các Công ty Điện lực. 

Đại sứ Phần Lan (giữa) và Phó Tổng giám đốc EVNCPC Nguyễn Thành thăm Trung tâm điều khiển PC Quảng Nam tháng 7-2018.
 
PC Quảng Nam đã cử cán bộ tham dự các lớp bồi huấn, nắm vững các nội dung như: Cập nhật phân cấp điều độ hệ thống điện quốc gia và thay đổi trong phân cấp quyền điều khiển, quyền kiểm tra liên quan đến điều độ lưới điện phân phối cấp tỉnh; Việc thao tác sử dụng các phần mềm tính toán, phân tích chế độ vận hành hệ thống điện…

Đặc biệt là nội dung phối hợp thao tác máy biến áp, đường dây 110kV; Quy trình điều tra, xử lý sự cố đường dây 110kV và máy biến áp; Quy trình lập kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện và nhà máy điện.
 
Hiện nay, PC Quảng Nam đang quản lý vận hành 12 trạm biến áp 110kV và 272km đường dây 110kV. Toàn bộ số trạm biến áp 110kV này đã được vận hành theo chế độ không người trực.

Dự kiến trong tháng 11-2020, Điều độ điện Công ty sẽ tiếp nhận quyền điều khiển lưới 110kV cấp điện tỉnh Quảng Nam.  
 
Theo: CAĐN