Quản lý kỹ thuật Hệ thống đo đếm điện năng đầu nguồn trên lưới điện miền Bắc

Thứ năm, 30/09/2021 20:59:35

Quản lý kỹ thuật hệ thống đo đếm điện năng có ý nghĩa hết sức quan trọng trong hoạt động mua bán và giao nhận điện năng.

 
Hệ thống đo đếm điện năng bao gồm các thiết bị đo đếm và mạch đo được tích hợp để đo đếm và xác định lượng điện năng qua một vị trí đo đếm. Việc quản lý tốt hệ thống đo đếm điện năng, đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật sẽ xác định chính xác sản lượng, đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của bên bán điện cũng như bên mua điện. Xác định chỉ tiêu tổn thất điện năng, giúp các đơn vị nhận diện chính xác khu vực có tổn thất cao, từ đó tìm ra nguyên nhân để có giải pháp phù hợp, góp phần giảm tổn thất điện năng.
 
Làn sóng thứ tư của đại dịch COVID-19 đã đặt ra những thách thức không nhỏ đối với kinh tế, trong đó có ngành điện Việt Nam. Quá trình giãn cách xã hội lan rộng ra nhiều địa phương, đặc biệt ở các trung tâm kinh tế lớn, khu vực sản xuất công nghiệp và “thủ phủ” của chuỗi cung ứng như Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang gây ra rất nhiều khó khăn trong việc thực hiện công việc.
 
Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện miền Bắc (NPCETC) là một tổ chức được chỉ định của cơ quan quản lý nhà nước về đo lường kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường với mã hiệu VN-N16 để thực hiện đánh giá các chỉ tiêu kỹ thuật của thiết bị thuộc hệ thống đo đếm điện năng. Với chức năng nhiệm vụ quản lý kỹ thuật hệ thống đo đếm đầu nguồn trên lưới điện toàn miền Bắc, tập thể CBCNV Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện miền Bắc, trực tiếp là Phòng thí nghiệm Đo lường đã không ngừng nỗ lực phấn đấu, vượt qua các khó khăn thách thức, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao trong 9 tháng đầu năm. 
 
Đó là kiểm định, kiểm tra định kỳ các phương tiện đo nhóm 2 như công tơ, máy biến dòng đo lường cấp điện áp đến 500kV, máy biến áp đo lường cấp điện áp đến 220kV theo luật Đo lường và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn (Thông tư 07/2019, Thông tư 23/2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ) nhằm đảm bảo các hệ thống đo đếm hoạt động chính xác và tin cậy, đúng thời hạn quy định; Kịp thời xử lý sự cố hệ thống đo đếm, các công việc đột xuất, phát sinh, nghiệm thu các điểm đo phát triển mới trên lưới điện; Cài đặt đo xa, phối hợp cùng với Trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia, Công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền Bắc xử lý các sự cố hệ thống thu thập dữ liệu từ xa, đảm bảo hoạt động thông suốt đáp ứng các yêu cầu phục vụ liên tục của thị trường điện.
 
Trải qua 50 năm xây dựng và trưởng thành, với đội ngũ CBCNV NPCETC dày dặn kinh nghiệm, không ngừng phấn đấu hoàn thành 100% các nhiệm vụ được giao trong công tác quản lý kỹ thuật hệ thống đo đếm đầu nguồn, không để xảy ra tranh chấp điện năng do chất lượng kiểm định; luôn chủ động tiếp cận các cơ hội của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, tiếp tục xây dựng văn hóa học tập không ngừng, vững bước phát triển trong thời kỳ mới của chuyển đổi số, công tơ thông minh, lưới điện thông minh.
 
Quang Huy