Vệ sinh công nghiệp cách điện miễn phí cho khách hàng

Thứ tư, 06/10/2021 11:39:20

Vừa qua, Điện lực Nam Giang (PC Quảng Nam) đã thực hiện vệ sinh sứ hơn 02 km đường dây và 02 TBA cấp điện cho Công ty TNHH MTV Xi măng Xuân Thành, Quảng Nam. 
                   
Công nhân Điện lực Nam Giang (PC Quảng Nam) thực hiện vệ sinh sứ.
 
Công ty TNHH MTV Xi măng Xuân Thành, Quảng Nam là một trong những khách hàng lớn của PC Quảng Nam. Trung bình mỗi tháng, Công ty tiêu thụ sản lượng điện khoảng trên 9 triệu kWh. 
 
Nhằm nâng cao chất lượng cung ứng điện phục vụ khách hàng, lãnh đạo PC Quảng Nam đã chỉ đạo cho Điện lực Nam Giang triển khai thực hiện công tác vệ sinh hotline tại các trạm biến áp cấp điện và sứ, để đảm bảo an toàn, ổn định điện áp cho khách hàng sử dụng.
 
Việc sử dụng công nghệ vệ sinh cách điện bằng nước áp lực cao để vệ sinh lưới điện mà vẫn đảm bảo cho khách hàng duy trì sản xuất thường xuyên, góp phần nâng cao công tác quản lý vận hành và độ tin cậy cấp điện; đồng thời nâng cao mức độ hài lòng của khách hàng.
Anh Minh – N. Hân