PC Quảng Nam: Phát huy hiệu quả về công nghệ sửa chữa điện nóng

Thứ tư, 06/10/2021 15:29:00

Công ty Điện lực Quảng Nam (PC Quảng Nam) luôn chú tâm khai thác tối đa sử dụng công nghệ hotline vào công tác trên lưới điện để hạn chế thấp nhất tình trạng mất điện của khách hàng, đặc biệt trong tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp. 
 

Đội Hotline tập luyện nâng cao tay nghề lắp chụp đầu cột xử lý khoảng cách pha đất.
 
Ngay khi thành lập Đội hotline, Công ty đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phải phát huy tối đa hiệu quả thi công trên lưới điện bằng phương pháp hotline. Các Điện lực trực thuộc luôn ý thức và rất chủ động trong tổ chức thi công đều bắt buộc phải xem xét đến việc thi công hotline trước tiên nếu đủ điều kiện; chủ động đăng ký với Công ty để thực hiện, hạn chế tối đa việc phải cắt điện. 
 
Từ đầu năm 2021 đến nay, PC Quảng Nam thực hiện được 1.206 lần công tác (trong đó Đội hotline 2 trực thuộc Công ty thực hiện 660 lần, Đội hotline thuộc xí nghiệp dịch vụ Công ty Điện lực Quảng Nam thực hiện 546 lần công tác) đã góp phần ngăn ngừa, loại trừ nhanh chóng các nguy cơ sự cố, mất an toàn trên lưới điện cũng như công tác bảo dưỡng, lắp mới, thay thế, thiết bị không làm gián đoạn nguồn điện phục vụ khách hàng. 
 
Bên cạnh đó, ngoài việc thực hiện các công tác đã được phê duyệt, Đội hotline luôn chú trọng tổ chức tập luyện, sát hạch nâng cao tay nghề, rà soát để bổ sung, sửa đổi và hoàn thiện quy trình sửa chữa điện nóng nhằm đáp ứng yêu cầu mức độ phức tạp trong công tác ngày càng cao.
 
Với địa bàn quản lý rộng, quãng đường di chuyển dài, địa hình phức tạp, đặc biệt là trong thời gian dịch bệnh phức tạp làm cho sự vất vả thường ngày lại càng vất vả hơn. Nhưng với tinh thần nhiệt huyết trong công việc và sự quan tâm động viên về tinh thần của Ban giám đốc Công ty, CBCNV Đội hotline luôn cố gắng vượt qua những khó khăn trước mắt, luôn đặt "an toàn - an tâm - an lành" lên hàng đầu, nhằm nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, mang đến sự hài lòng của khách hàng về chất lượng điện năng.
 
Anh Minh – T. Chiến