PC Hà Tĩnh ứng dụng mạnh mẽ sáng kiến cải tiến kỹ thuật vào hoạt động sản xuất kinh doanh

Thứ tư, 03/11/2021 09:13:59

Nhiều sáng kiến của CBCNV Công ty Điện lực Hà Tĩnh góp phần tiết kiệm chi phí và mang lại hiệu quả thiết thực trong lao động, sản xuất kinh doanh của đơn vị.

Các sáng kiến được áp dụng thực tế đời sống.
 
Hàng năm, Công ty Điện lực Hà Tĩnh tổ chức các đợt xét duyệt sáng kiến cho các tập thể, cá nhân tham gia xây dựng sáng kiến cải tiến, hợp lý hóa sản xuất. Từ những sáng kiến được gửi về, hội đồng sáng kiến Công ty sẽ góp ý, hỗ trợ đồng hành cùng nhóm sáng kiến. Đồng thời đánh giá, thẩm định dựa trên các tiêu chí theo quy định, thống nhất lựa chọn các sáng kiến mang tính khả thi để áp dụng, triển khai rộng rãi trong toàn đơn vị, đồng thời đăng ký tham gia xét duyệt sáng kiến cấp Tổng công ty.
 
Công ty đăng ký tham gia ngày càng nhiều, các sáng kiến không chỉ tập trung vào đội ngũ kỹ thuật, văn phòng mà còn được công nhân lao động trực tiếp hưởng ứng tích cực. Nhiều tập thể, tổ, nhóm, liên tục nhiều năm liền tích cực tham gia sáng kiến. Đặc biệt nhiều đơn vị chưa được công nhận sáng kiến trong đợt 1, vẫn tiếp tục đăng ký tham gia trong đợt 2 và có sự nghiên cứu, đầu tư kỹ lưỡng hơn trước. Từ đây, nhiều đề tài nghiên cứu chất lượng, mang tính thực tiễn cao được áp dụng, nhiều tài năng sáng tạo được phát hiện, từ đó có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hợp lý, góp phần nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ, cũng cố nguồn nhân lực của Công ty. 
 
Đội ngũ CBCNV Công ty không ngừng phấn đấu, đẩy mạnh phong trào thi đua phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất.
 
Để phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật ngày càng đi lên, ngoài việc đẩy mạnh phát động phong trào thi đua tìm tòi, nghiên cứu, Công ty còn kịp thời tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tham gia sáng kiến và có sáng kiến được công nhận, từ đó, động viên, khích lệ cán bộ, công nhân viên, người lao động trong Công ty không ngừng nỗ lực trong công tác này.
 
Xác định việc triển khai thực hiện cải tiến hợp lý hóa sản xuất cần sự đồng đều ở tất cả các bộ phận, đa dạng về lĩnh vực, vì vậy ngoài sáng kiến cải tiến trong lĩnh vực kỹ thuật, kinh doanh và dịch vụ khách hàng… Công ty cũng chú trọng đẩy mạnh, khuyến khích các giải pháp hợp lý hóa sản xuất trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành. Nhiều đơn vị đã lập kế hoạch, lên phương án để triển khai các phương pháp kiểm tra, giám sát công việc, vừa mang lại hiệu quả trong thực tiễn, vừa đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người lao động.
 
Ngoài ra, để thúc đẩy phong trào ngày càng đi vào chiều sâu, Công ty cũng duy trì các cuộc thi tay nghề, thi thợ giỏi các cấp nhằm ứng dụng các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật. Hằng năm, Công ty đều tổ chức tổng kết, đánh giá và có phần thưởng xứng đáng với những sáng kiến ứng dụng hiệu quả. Mặc dù có nhiều sáng kiến của CBCNV chưa đủ điều kiện để áp dụng vào thực tế nhưng nhờ sự quan tâm, khuyến khích, hỗ trợ từ phía lãnh đạo Công ty, phong trào vẫn đang tiếp tục đi lên và phát huy mạnh mẽ. 
 
Giờ đây, sáng kiến cải tiến kỹ thuật đã trở thành phong trào, tạo nên khí thế thi đua sôi nổi trong đội ngũ CBVNV toàn Công ty. Trong 5 năm trở lại đây, đã có 74 sáng kiến của CBCNV Công ty được hội đồng sáng kiến công nhận và có 3 sáng kiến được Tổng công ty ứng dụng rộng rãi. Riêng trong tháng 1/2021, hội đồng sáng kiến Công ty đã công nhận 7 sáng kiến của các đơn vị, tổ, nhóm, trong đó nhiều sáng kiến, đề tài nghiên cứu nổi bật có giá trị làm lợi cao, như sáng kiến: “Bổ sung, thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả xây dựng văn hóa an toàn lao động”; “giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý rủi ro và nhận diện mối nguy”; “thiết kế bộ cố định dây trong hòm hộp phục vụ công tác thay thế công tơ”...
 
Sáng kiến thiết kế bộ cố định dây trong hòm hộp phục vụ công tác thay thế công tơ của Điện lực Hương Sơn.
 
Ông Trần Đức Sơn, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Hà Tĩnh cho biết: “Việc phát động và duy trì phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật có ý nghĩa to lớn trong quá trình lao động sản xuất, quản lý và vận hành lưới điện, vì vậy chỉ cần cá nhân, tổ, nhóm… có ý tưởng Công ty sẽ hỗ trợ tối đa để phát triển ý tưởng đó thành sáng kiến nhằm áp dụng rộng rãi vào thực tiễn tại đơn vị”. Theo ông, với mục tiêu đẩy mạnh ứng dụng các công nghệ tiên tiến, hiện đại vào hoạt động sản xuất kinh doanh, trong thời gian tới, Công ty sẽ tiếp tục đẩy mạnh phong trào sâu rộng đến toàn thể cán bộ, công nhân viên, đồng thời có cơ chế khuyến khích các cá nhân, tập thể tham gia để các đề tài nghiên cứu, các sáng kiến cải tiến kỹ thuật ngày càng tăng lên về cả số lượng và chất lượng, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty. 
 
Phương Thảo