PC Quảng Ngãi: Đoạt nhiều giải thưởng trong Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi lần thứ 12

Thứ hai, 08/11/2021 08:13:58

Vừa qua, tại trụ sở PC Quảng Ngãi, Ban tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi lần thứ 12 (2020 - 2021) đã tổ chức trao giải thưởng cho các cá nhân của Công ty đoạt giải.

Trao giải Nhì cho ông Trần Quang Thắng (Điện lực Trà Bồng).
 
Tại Hội thi lần này, PC Quảng Ngãi có 6 sáng kiến đoạt giải gồm: 1 giải Nhì là sáng kiến "Bộ giá đỡ kìm thủy lực trên không" của tác giải Trần Quang Thắng (Điện lực Trà Bồng); 3 giải Ba là sáng kiến "Giá thao tác đa năng" của nhóm tác giả Nguyễn Hữu Thanh, Phạm Thanh Thế, Nguyễn Thành Minh (Điện lực Sơn Tịnh), sáng kiến "Phần mềm quản lý hồ sơ nhà, đất Công ty Điện lực Quảng Ngãi" của nhóm tác giả Lê Hoàng Anh Dũng, Lê Việt Hùng, Nguyễn Lê Tuân và sáng kiến "Phần mềm theo dõi Hợp đồng đầu tư công trình điện" của nhóm tác giả Lê Hoàng Anh Dũng, Huỳnh Tấn Lợi, Nguyễn Hoàng Việt; 2 giải Khuyến khích là sáng kiến "Lập trình các ứng dụng trên điện thoại di động từ các ứng dụng sẵn có" của nhóm tác giải Huỳnh Văn Sơn, Phan Anh Tuấn, Nguyễn Thanh Bình (Điện lực Sơn Hà) và sáng kiến "Phần mềm Quản lý lưu trữ Hồ sơ tài liệu giấy tại kho lưu trữ" của nhóm tác giả Lê Hoàng Anh Dũng, Phạm Thị Châu Nguyên, Huỳnh Tấn Lợi. Đây là những giải pháp có giá trị khoa học, có tính mới, tính sáng tạo, được thử nghiệm và áp dụng có hiệu quả, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho Công ty.

 Trao giải Ba cho các tác giả đoạt giải.
 
Trong các Hội thi trước, PC Quảng Ngãi luôn là đơn vị tích cực và có nhiều đề tài tham gia đạt chất lượng, được Ban tổ chức hội thi đánh giá cao. Nhiều sáng kiến nghiên cứu khoa học được áp dụng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, góp phần nâng cao năng suất lao động, an toàn vận hành, đảm bảo cung cấp điện chất lượng, ổn định cho nhân dân trong toàn tỉnh. Từ năm 2007 đến nay, PC Quảng Ngãi đã có 13 đề tài đoạt giải tại Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh.
 
Công tác sáng kiến, nghiên cứu khoa học (SK-NCKH) trong PC Quảng Ngãi luôn được lãnh đạo tạo điều kiện thuận lợi để CBCNV phát huy hết khả năng nhằm tạo ra những sáng kiến, giải pháp mang tính đột phá trong sản xuất. Trong nhiều năm qua, CBCNV Công ty đã có rất nhiều SK-NCKH áp dụng vào trong công tác sản xuất kinh doanh, góp phần nâng cao năng suất lao động, an toàn cho người lao động và đảm bảo cung cấp điện.
 

Trao giải Khuyến khích cho các tác giả đoạt giải.
 
Thời gian tới, PC Quảng Ngãi sẽ tiếp tục đẩy mạnh phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong các mặt hoạt động tại đơn vị, góp phần giúp PC Quảng Ngãi hoàn thành tốt các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, bước đi kịp thời đại trong thời kỳ đổi mới công nghệ và đồng hành cùng các nhiệm vụ chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.
 
Tại Lễ trao giải, Ban Tổ chức Hội thi cũng đã phổ biến một số nội dung chính của thể lệ Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh lần thứ 13 (2022-2023) để các cá nhân nắm bắt, tham gia, nhằm thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo áp dụng có hiệu quả các giải pháp kỹ thuật vào sản xuất và đời sống.
Kiều Trinh