PC Đà Nẵng đưa vào sử dụng hệ thống Project Development System (PDS) Sever

Thứ bảy, 20/11/2021 21:24:20

Mới đây, Hội đồng nghiệm thu PC Đà Nẵng đã tổ chức nghiệm thu đưa vào sử dụng hệ thống Project Development System (PDS) Sever và thiết lập kênh truyền kết nối từ Trung tâm điều khiển (TTĐK) đến hệ thống máy chủ ICCP của Trung tâm điều độ hệ thống điện miền Trung (A3).
 

Các kỹ sư SCADA áp dụng module PDS để cấu hình cơ sở dữ liệu tại TTĐK.
 
Hiện nay, PC Đà Nẵng quản lý hệ thống điều khiển tích hợp tại 9 TBA 110kV và hơn 200 thiết bị phân đoạn trên lưới 22kV có kết nối SCADA. Việc xây dựng và thử nghiệm được thực hiện đồng thời trên hệ thống máy chủ SCADA đang vận hành online, việc này tiềm ẩn nhiều rủi ro trong quá trình vận hành hệ thống khi việc cấu hình nếu có sai sót sẽ gây sự cố. 
 
Vì vậy, đầu tư hệ thống máy chủ Server PDS sẽ hỗ trợ mô phỏng xây dựng hệ thống trong môi trường offline nhằm tách biệt hệ thống SCADA đang vận hành online và hệ thống thử nghiệm riêng biệt, đảm bảo hệ thống làm việc bình thường, an toàn khi TTĐK thực hiện thử nghiệm hệ thống DAS, DMS, OMS phục vụ đào tạo và thử nghiệm các chức năng trên hệ thống phần cứng, phần mềm.
 
PC Đà Nẵng thiết lập giao thức ICCP để trao đổi dữ liệu với Trung tâm Điều độ hệ thống điện miền Trung nhằm phục vụ trao đổi thông tin SCADA từ các ngăn lộ liên quan PC Đà Nẵng tại các TBA của Truyền tải điện 2, PC Quảng Nam, PC Thừa Thiên Huế quản lý vận hành kết nối với hệ thống SCADA tại TTĐK, nâng cao khả năng nắm bắt thông tin, hiệu quả vận hành TTĐK… 
 
Việc mở rộng 2 module mới trên hệ thống SCADA Trung tâm điều khiển giúp nâng cao hiệu quả công tác vận hành hệ thống SCADA các thiết bị phân đoạn (Recloser, LBS, RMU) và hệ thống SCADA tại các TBA 110kV đang thuộc quyền quản lý vận hành và các kỹ sư SCADA có công cụ để kiểm tra, xử lý sự cố, cấu hình, thí nghiệm hiệu chỉnh một cách chuyên nghiệp, đầy đủ, giúp nâng cao năng lực vận hành.
 
Theo kế hoạch thực hiện mở rộng TTĐK giai đoạn 2020-2025, Trung tâm tiếp tục xây dựng, mở rộng hệ thống tại TTĐK với các ứng dụng SCADA, DMS, OMS với nhiều module mới giúp tăng cường năng lực vận hành, tính toán, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện và tự động hóa lưới điện tiến tới xây dựng mô hình lưới điện thông minh, thành phố thông minh…
Yên Bình