Ưu tiên đảm bảo điện phục vụ ngày 30/4 và 1/5

Thứ ba, 23/04/2013 09:51:37

Tổng Công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) cho biết, sẽ đảm bảo vận hành an toàn hệ thống điện, cung cấp điện ổn định, tin cậy phục vụ các hoạt động chính trị, xã hội, văn hóa và vui chơi giải trí của nhân dân khu vực miền Trung- Tây Nguyên trong các ngày lễ lớn 30/4 và 1/5.
 


 
Công nhân Điện lực Hải Châu (PC Đà Nẵng) kéo điện phục vụ cuộc thi Trình diễn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2013.

EVNCPC đã yêu cầu các đơn vị lập phương án thực hiện không cắt điện trong các ngày lễ, trừ trường hợp xử lý sự cố hoặc trường hợp đặc biệt có sự chỉ đạo của lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và EVNCPC.

Các đơn vị điện lực tại các tỉnh, thành phố trên địa bàn miền Trung- Tây Nguyên phải ưu tiên đảm bảo điện tại các địa điểm diễn ra các hoạt động chính trị, văn hóa lớn của địa phương, tăng cường ứng trực, chuẩn bị vật tư thiết bị dự phòng, nhiên liệu, hệ thống thông tin liên lạc và phương tiện đi lại để đảm bảo kịp thời xử lý khi xảy ra sự cố; tổ chức trực lãnh đạo đơn vị 24/24h trong các ngày lễ.

Trước và trong thời gian diễn ra lễ, các lực lượng chức năng phải thường xuyên tổ chức kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời các khiếm khuyết của thiết bị nguồn, lưới điện, xử lý các trường hợp có nguy cơ vi phạm hành lang tuyến, đặc biệt là lưới điện 110kV nhằm đảm bảo vận hành ổn định hệ thống điện.

Bên cạnh đó, các đơn vị điện lực trực thuộc phải quan tâm đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền tiết kiệm điện; phối hợp với các cơ quan bảo vệ pháp luật tại địa phương bảo vệ an ninh và an toàn phòng chống cháy nổ cho các công trình điện và địa điểm điều hành hệ thống điện.

 
Theo: EVNCPC