Đóng điện lắp máy biến áp 220kV thứ 2 trạm biến áp 220kV Sơn Tây

Thứ hai, 22/07/2019 09:08:35

Vừa qua, Ban quản lý dự án các công trình điện miền Bắc (NPMB) phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức nghiệm thu đóng điện công trình Lắp máy biến áp thứ 2 trạm biến áp (TBA) 220kV Sơn Tây.
 

 
Theo đó, máy biến áp AT2 và các thiết bị liên quan đã được đóng điện mang tải vào lúc 20 giờ 56 phút cùng ngày, công suất mang tải tại thời điểm đó là 90MW. 
 
Công trình Lắp máy biến áp thứ 2 TBA 220kV Sơn Tây có quy mô lắp đặt 1 máy biến áp 220/110/22kV -250MVA (AT2) nâng tổng công suất trạm thành 2x250MVA và lắp đặt thiết bị gồm 01 ngăn lộ tổng 220kV máy AT2, 01 ngăn lộ tổng 110kV máy AT2, 05 ngăn đường dây 110kV, 01 ngăn lộ tổng 22kV để cấp điện tự dùng thông qua 01 MBA 22/0.4kV-250kVA (MBA tự dùng hiện có). Công trình được đóng điện đưa vào vận hành với mục tiêu đảm bảo tính ổn định hệ thống điện, cung cấp điện an toàn và đặc biệt tăng cường cung cấp điện cho khu vực Hà Nội nhằm đáp ứng nhu cầu phụ tải tăng cao trong mùa hè 2019.
 
Các nhà thầu tham gia thực hiện công trình gồm: Công ty TNHH Hệ thống Truyền tải và Phân phối TOSHIBA cung cấp và vận  chuyển máy biến áp, cung cấp và vận chuyển vật tư thiết bị nhị thứ; Liên doanh SYSTECH - MDTECH cung cấp và vận chuyển vật tư thiết bị nhất thứ; Công ty cổ phần xây lắp điện 1 thi công xây lắp trạm; Công ty cổ phần thương mại và kỹ thuật A.C.T cung cấp và lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy; Công ty cổ phần tư vấn xây dựng điện 2 thực hiện công tác tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị; Công ty Dịch vụ Kỹ thuật Truyền tải điện là đơn vị lắp đặt MBA 220kV-250MVA và thực hiện thí nghiệm hiệu chỉnh toàn bộ thiết bị theo đề án thiết kế; Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1 là đơn vị tư vấn thiết kế; Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng Không là đơn vị cung cấp dịch vụ bảo hiểm xây dựng công trình.
 
Đây là công trình công nghiệp cấp I nhóm B, thuộc dự án “Lắp máy biến áp 220kV TBA 220kV Bắc Kạn, thứ 2 TBA 220kV Sơn Tây, thứ 2 TBA 500kV Nho Quan, thứ 2 TBA 220kV Phú Thọ, thứ 3 trạm 220kV Vân Trì”. Dự án do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia làm chủ đầu tư, NPMB được giao đại điện chủ đầu tư quản lý thực hiện dự án.
Theo: Ngọc Minh/Icon.com.vn