9 tháng, Công ty Thủy điện Huội Quảng – Bản Chát đạt 108,4% kế hoạch EVN

Thứ bảy, 12/10/2019 21:45:04

Tính đến hết tháng 9/2019, Công ty Thủy điện Huội Quảng – Bản Chát sản xuất được 2,437 tỷ kWh đạt 108,4% kế hoạch giao (2,249 tỷ kWh).
 
 

Để đạt được thành tích trên, từ đầu năm 2019 đến nay, Công ty Thủy điện Huội Quảng - Bản Chát đã phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia (A0) vận hành an toàn hiệu quả 2 nhà máy, khai thác điều tiết hồ chứa Bản Chát và Huội Quảng theo đúng Quy trình điều tiết hồ chứa được Bộ Công Thương ban hành.
 
Cùng với đó, Công ty theo dõi đánh giá khả năng vận hành tối ưu của từng tổ máy theo biểu đồ đặc tính tuabin-máy phát để đưa ra mức công suất Max-Min, qua đó trao đổi với Điều độ viên hệ thống điện khai thác công suất hiệu quả trong thời gian thực.
 
Thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết, mưa lũ, cập nhật số liệu mực nước hồ chứa, từ đó tính toán dự báo công suất theo cột nước để gửi công bố công suất ngày tới, tuần tới để A0 có kế hoạch huy động công suất phù hợp. Ghi chép đầy đủ các số liệu công tơ đo đếm điện năng hàng ngày, khai thác dữ liệu trên hệ thống đo xa, tính toán công suất tiêu thụ bình quân hệ thống điện tự dùng trong các chế độ vận hành phát điện, không tải, dừng dự phòng, chạy bù. Từ đó có biện pháp kiểm soát tiết kiệm điện tự dùng cho từng hệ thống thiết bị phụ trợ.
 
Công ty phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Sửa chữa EVN lập kế hoạch sửa chữa bảo dưỡng thường xuyên các hệ thống thiết bị, đảm bảo vận hành các tổ máy liên tục tin cậy, đồng thời tăng hiệu suất các thiết bị, tiết giảm sản lượng điện tự dùng nhà máy. 
 
Đăng ký lịch sửa chữa năm tới và giai đoạn 5 năm gửi Điều độ A0 trước 15/7 hàng năm, có báo cáo điều chỉnh kịp thời để phù hợp với tình hình thực tế vận hành hệ thống điện. Dựa theo biểu đồ thủy văn, Công ty lựa chọn thời gian sửa chữa bảo dưỡng các tổ máy tập trung vào mùa khô từ cuối tháng 10 đến tháng 12 là giai đoạn lưu lượng nước về thấp, đảm bảo tối ưu khai thác hồ chứa.
 
Kết quả thực hiện chỉ tiêu quản lý kỹ thuật 9 tháng đầu năm 2019 các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của hai nhà máy đều đạt yêu cầu theo kế hoạch giao của Tập đoàn.
 
Đặc biệt, trong thời gian qua, Công ty phối hợp với Công ty Thủy điện Sơn La xây dựng hệ thống quan trắc thủy văn trên khu vực lòng hồ thủy điện Bản Chát và Huội Quảng nằm trong Đề án: “Cung cấp dịch vụ vận hành hồ chứa thủy điện theo thời gian thực trên bậc thang sông Đà” do Công ty thủy điện Sơn La chủ trì thực hiện. Đến nay, Công ty Thủy điện Sơn La đã triển khai mua sắm tại 20 trạm đo mưa trên tổng số 81 trạm trong đề án. Trong đó có 03 trạm thuộc lưu vực hồ thủy điện Bản Chát – Huội Quảng đã được lắp đặt và khai thác dữ liệu trên hệ thống thu thập số liệu mưa https://tdsonla.vrain.vn . Công ty đã phối hợp cùng với Công ty thủy điện Sơn La trong quá trình triển khai Đề án cũng như khai thác dữ liệu hiện có phục vụ công tác vận hành hồ thủy điện Bản Chát và Huội Quảng.
 
Trong quý IV/2019, Công ty tiếp tục thực hiện khai thác tối ưu các nhà máy và tích nước hồ chứa Thủy điện Bản Chát đến mức nước dâng bình thường (475m), đồng thời thực hiện tốt công tác sửa chữa lớn các tổ máy nâng cao độ tin cậy của thiết bị, đảm bảo hoàn thành tốt các nhiệm vụ do Tập đoàn giao.
Lê Linh/Icon.com.vn