Nhà máy Thủy điện Huội Quảng vượt sản lượng kế hoạch EVN giao

Thứ tư, 27/11/2019 08:53:33

Ông Nguyễn Xuân Quang – Phó Giám đốc Công ty Thủy điện Huội Quảng – Bản Chát cho biết, tính đến nay, Nhà máy Thủy điện Huội Quảng đã sản xuất được 1,85 tỷ kWh điện, đạt 115% kế hoạch Tập đoàn giao (kế hoạch giao 1,6 tỷ kWh điện).
 

 
Để đạt được thành tích trên, từ đầu năm 2019 đến nay, Công ty Thủy điện Huội Quảng - Bản Chát đã phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia (A0) vận hành an toàn hiệu quả nhà máy. Cùng với đó, Công ty theo dõi đánh giá khả năng vận hành tối ưu của từng tổ máy theo biểu đồ đặc tính tuabin-máy phát để đưa ra mức công suất Max-Min, qua đó trao đổi với Điều độ viên hệ thống điện khai thác công suất hiệu quả trong thời gian thực.
 
Công ty cũng thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết, mưa lũ, cập nhật số liệu mực nước hồ chứa, từ đó tính toán dự báo công suất theo cột nước để gửi công bố công suất ngày tới, tuần tới để A0 có kế hoạch huy động công suất phù hợp. Đồng thời ghi chép đầy đủ các số liệu công tơ đo đếm điện năng hàng ngày, khai thác dữ liệu trên hệ thống đo xa, tính toán công suất tiêu thụ bình quân hệ thống điện tự dùng trong các chế độ vận hành phát điện, không tải, dừng dự phòng, chạy bù. Từ đó có biện pháp kiểm soát tiết kiệm điện tự dùng cho từng hệ thống thiết bị phụ trợ.
 
Công ty phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Sửa chữa EVN lập kế hoạch sửa chữa bảo dưỡng thường xuyên các hệ thống thiết bị, đảm bảo vận hành các tổ máy liên tục tin cậy, đồng thời tăng hiệu suất các thiết bị, tiết giảm sản lượng điện tự dùng nhà máy. 
Kim Thái/Icon.com.vn