Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1 đạt mốc sản lượng 20 tỷ kWh

Thứ tư, 29/07/2020 10:32:00

Ngày 25/7/2020, Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1 đạt mốc sản lượng 20 tỷ kWh, góp phần trong việc đảm bảo cung cấp điện phục vụ phát triển nền kinh tế đất nước.

Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1

Đó là kết quả của sự chủ động trong điều hành sản xuất, sự đoàn kết nhất trí và sự nỗ lực của tập thể lãnh đạo và Cán bộ công nhân viên Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn.

Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1 được xây dựng tại xã Hải Hà và Hải Thượng, Thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa với công suất 2x300 MW, sản lượng điện thiết kế hằng năm 3,6 tỷ kWh. Nhiệt điện Nghi Sơn 1 sử dụng nguyên liệu đốt đốt than, công nghệ ngưng hơi truyền thống, áp suất dưới tới hạn, lượng than tiêu thụ khoảng 1,6 triệu tấn/năm, các thiết bị của nhà máy hầu hết đều có nguồn gốc từ các nước G7.
 
Nhà máy được khởi công xây dựng vào ngày 3/7/2010, các tổ máy hòa lưới lần đầu vào lưới điện quốc gia từ ngày 29/7/2013 (tổ máy số 1) và 8/10/2013 (tổ máy số 2).
 

PV