Sản lượng điện truyền tải qua Trạm biến áp Vĩnh Tân tăng lên 45%

Thứ năm, 30/07/2020 10:52:11

Sau khi đóng điện thành công, đưa vào vận hành hoàn thành Dự án Nâng công suất TBA 500kV Vĩnh Tân từ 1.200 MVA lên 1.800 MVA, theo thống kê của Công ty truyền tải điện 3, sản lượng điện truyền tải qua trạm biến áp Vĩnh Tân đã tăng lên 45%.

 
So với trước đây khi dự án nâng công suất chưa được triển khai thực hiện, các  máy biến áp 500kV tại Trạm biến áp 500kV Vĩnh Tân luôn vận hành với tình trạng đầy tải. Vào khoảng thời gian từ 9 -14 giờ hàng ngày, khi các nhà máy điện mặt trời phát công suất cao lên các đường dây 220kV khiến trạm biến áp Vĩnh Tân bị quá tải.
 
Sau khi hoàn thành nâng công suất trạm biến áp Vĩnh Tân từ 1.200 MVA lên 1.800 MVA sản lượng điện truyền tải qua 2 máy biến áp tăng đáng kể. Cụ thể sản lượng điện truyền tải qua 2 máy biến áp trong tháng 1/2020 là 202.565.312 kWh (thời điểm trước khi nâng công suất) và trong tháng 6/2020 là 295.405.632 kWh (sau khi nâng công suất 2 máy biến áp)tăng xấp xỉ 45%.
 
Qua đó thấy được việc nâng công suất trạm biến áp 500kV Vĩnh Tân mạng lại hiệu quả cao, làm tiền đề sẵn sàng tiếp nhận công suất từ các nguồn năng lượng tái tạo đấu nối từ lưới điện 110kV lên lưới 220kV thông qua các trạm biến áp 220kV như Phan Rí 2, Ninh Phước, Tháp Chàm, Hàm Tân.
 
Dự án “Nâng công suất trạm biến áp 500 kV Vĩnh Tân” góp phần quan trọng trong việc đảm bảo giải tỏa công suất các nguồn năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, Ninh Thuận, đảm bảo cung ứng điện cho khu vực miền Nam trong giai đoạn tới, cũng như có ý nghĩa quan trọng trong việc vận hành kinh tế hệ thống điện Quốc gia.
 
Theo: Báo Bình Thuận