Thuỷ điện Trung Sơn đảm bảo vận hành an toàn trong mùa mưa lũ

Thứ hai, 24/08/2020 14:06:05

Nhà máy Thủy điện Trung Sơn được xây dựng nhằm mục tiêu cung cấp điện với chi phí thấp, an toàn, đồng thời kiểm soát lũ cho hạ lưu với dung tích phòng lũ thường xuyên là 112 triệu m3, đồng thời cung cấp nước tưới cho sản xuất nông nghiệp.

Thuỷ điện Trung Sơn đảm bảo vận hành an toàn trong mùa mưa lũ.
 
Trong mùa mưa lũ, nhà máy đã phối hợp với các cơ quan chức năng thực thực hiện quy trình vận xả lũ an toàn.
 
Trong các ngày từ 17/8 đến ngày 22/8, nhà máy thuỷ điện Trung Sơn Đây đã tiến hành đợt xả lũ đầu tiên trong năm 2020 để đảm bảo an toàn cho công trình và chống lũ cho hạ du. Việc xả lũ được Công ty TNHH một thành viên thuỷ điện Trung Sơn quan trắc tính toán, dự báo và được sự cho phép của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, và thông tin rộng rãi để các địa phương liên quan và người dân nắm bắt.
 
Cùng với việc tuân thủ quy trình vận hành liên hồ chứa do Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công Thương ban hành, hàng năm Công ty TNHH một thành viên thuỷ điện Trung Sơn đều xây dựng phương án ứng phó với thiên tai, bảo trì đập và các thiết bị vận hành đập, đồng thời thực hiện nghiêm kế hoạch hành động khẩn cấp đã được UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt.
 
Nhà máy Thủy điện Trung Sơn được xây dựng từ nguồn vốn vay của Ngân hàng Thế giới (WB) và vốn của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Trong quá trình hoạt động, nhà máy không chỉ chịu sự giám sát khắt khe theo các quy định của pháp luật mà còn phải thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trước cộng đồng. Do vậy, an toàn cho công trình và an toàn cho vùng hạ du luôn được nhà máy đặt song song.
 
Hàng năm Nhà máy thuỷ điện Trung Sơn bổ sung khoảng hơn 1 tỷ kWh điện vào diện lưới Quốc gia. Đặc biệt, do thực hiện nghiêm các quy tắc trong quá trình hoạt động và phối hợp tốt với cấp uỷ, chính quyền địa phương cũng như tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân nên trong các mùa mưa lũ, Nhà máy Thuỷ điện Trung Sơn đã vận hành an toàn, đảm bảo vai trò là một dự án đa mục tiêu, vừa là nguồn bổ sung cho lưới điện quốc gia, vừa giúp kiểm soát lũ, đồng thời góp phần vào chương trình chống biến đổi khí hậu, tạo môi trường bền vững cho toàn bộ khu vực dự án.

Link gốc
Theo: Đài PT&TH Thanh Hóa