Đóng điện thành công dự án thay MBA T1 TBA 110 kV Yên Phong (Bắc Ninh)

Thứ ba, 15/09/2020 14:17:45

Ngày 13/9, Công ty Điện lực Bắc Ninh đã phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành nghiệm thu đóng điện dự án thay MBA T1 trạm biến áp 110kV Yên Phong công suất (63.000kVA- 115/38,5/23kV).

Đóng điện thành công dự án thay MBA T1 TBA 110 kV Yên Phong (Bắc Ninh).

Dự án đóng điện đi vào hoạt động nhằm nâng cao độ tin cậy cung cấp điện Khu Công nghiệp (KCN) tổ hợp SamSung và một số vùng lân cận huyện Yên Phong tỉnh Bắc Ninh.
 
KCN tổ hợp SamSung huyện Yên Phong được cấp điện từ các trạm biến áp (TBA) 110kV Yên Phong (E27.7), Yên Phong 2 (E27.12), Yên Phong 3 (E27.13), Yên Phong 4 (E27.27) và Yên Phong 5 (E27.16).

MBA T1 trạm biến áp 110kV Yên Phong do EEMC sản xuất năm 2008 được đưa vào vận hành năm 2009, cần phải sớm được đưa ra sửa chữa để đảm bảo vận hành an toàn, ngăn ngừa nguy cơ xảy ra sự cố.
 
Công ty Điện lực Bắc Ninh đã phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện dự án và tiến hành nghiệm thu đóng điện thành công dự án thay thế MBA T1 TBA 110kV Yên Phong (63000kVA- 115/38,5/23kV) nhằm đảm bảo độ tin cậy cung cấp điện cho KCN tổ hợp SamSung và một số vùng lân cận.

Đây là MBA thứ 2 được thay thế sau MBA T2 TBA 110kV Châu Khê 2.
Theo: NPC