Công ty Thủy điện Hòa Bình phấn đấu sản xuất 8,669 tỷ kWh điện năm 2021

Thứ ba, 19/01/2021 11:26:59

Vận hành công trình an toàn và hiệu quả; thực hiện tốt các yêu cầu, nhiệm vụ của công trình thủy điện chiến lược đa mục tiêu, phấn đấu sản xuất 8,669 tỷ kWh điện. Đó là mục tiêu chính của Công ty Thủy điện Hòa Bình trong năm 2021.

8 tổ máy của Nhà máy Thủy điện Hòa Bình.
 
Để đạt được mục tiêu trên, Công ty quan trắc theo dõi tình trạng công trình, bảo đảm an toàn đập và hồ chứa; vận hành nhà máy ổn định và tin cậy; điều tiết khai thác tối ưu nguồn nước cho phát điện và các nhu cầu sử dụng nước phía hạ lưu; tích nước hồ chứa kịp thời sẵn sàng chuẩn bị cho mùa khô năm 2021.
 
Công ty chủ động phối hợp với các ngành chức năng theo dõi chặt chẽ diễn biến khí tượng thủy văn, tính toán điều tiết nước hợp lý cho phát điện, chống lũ, chống hạn. Xây dựng, tổ chức thực hiện tốt chương trình kế hoạch phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021.
 
Phối hợp cùng điều độ cấp điều độ bố trí phương thức vận hành tối ưu, đảm bảo chế độ làm việc các tổ máy trong giới hạn định mức và đáp ứng ổn định vận hành hệ thống; duy trì dòng chảy tối thiểu trong mùa cạn theo đúng Quy trình. Phối hợp chặt chẽ với EVNPSC kiểm tra đôn đốc việc chấp hành nội quy, quy trình sản xuất và công tác PCCN đảm an toàn; giữ gìn vệ sinh môi trường …    
 
Tăng cường công tác kiểm tra hiện trường sản xuất, phát hiện và ngăn ngừa kịp thời các yếu tố có thể gây mất an toàn. Phối hợp giải quyết, khắc phục nhanh các sự cố hư hỏng và thiếu sót của thiết bị. Theo dõi, quan trắc, đánh giá đầy đủ thường xuyên tình trạng đập và công trình thuỷ công. Tiếp tục rà soát, hoàn thiện các qui định về quản lý an toàn đập và hồ chứa. 
 
Công ty tổ chức thực hiện tốt kế hoạch sửa chữa, bảo dưỡng công trình, thiết bị đảm bảo chất lượng, tiến độ. Phối hợp chặt chẽ với EVNPSC công tác chuẩn bị phương tiện, vật tư, thiết bị; chuẩn bị lịch biểu, phương thức sửa chữa đồng bộ, hợp lý để thực hiện đầy đủ các hạng mục, khối lượng công việc theo kế hoạch.
 
Bố trí lực lượng cán bộ kỹ thuật, giám sát chặt chẽ quá trình thi công nghiệm thu đưa vào vận hành, bảo đảm chất lượng và tiến độ.  Tăng cường các biện pháp (về tổ chức và kỹ thuật) bảo đảm an toàn trong thi công; chấp hành nghiêm các quy định về bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ.
 
Được biết, năm 2020, diễn biến thủy văn trên lưu vực sông Đà khá bất thường. Lượng nước về hồ hầu hết các tháng đều thấp hơn hoặc bằng mức trung bình nhiều năm (TBNN). Tổng lượng nước về hồ cả năm chỉ đạt 41,82 tỷ m3 (=78% trung bình nhiều năm). Mùa mưa, lũ xuất hiện muộn nên mực nước hồ luôn duy trì ở mức thấp. Cuối thời kỳ lũ chính vụ chỉ xuất hiện đợt lũ không lớn (dưới 6.000 m3/s vào ngày 19/8/2020) nhưng sau mùa lũ (từ cuối tháng 9 đến giữa tháng 10), lượng nước về hồ lại khá lớn. Với diễn biến thủy văn như vậy đã gây không ít khó khăn cho công tác phát điện và tích nước sau lũ. Tuy nhiên, Công ty đạt sản lượng điện sản xuất 8,525 tỷ kWh, bằng 103,2% so với kế hoạch Tập đoàn giao.
Kim Thái