Công ty Thủy điện Đồng Nai làm việc xuyên suốt lễ để hoàn thành tiến độ tiểu tu các tổ máy phát điện

Thứ năm, 05/05/2022 09:49:00

Thực hiện kế hoạch sửa chữa thiết bị công trình năm 2022, xuyên suốt hơn 1 tháng, từ ngày 1/4 đến ngày 4/5, Công ty Thủy điện Đồng Nai đã tiến hành thực hiện tiểu tu tổ máy H1 - Thủy điện Đồng Nai 3, tổ máy H1 và H2 - Thủy điện Đồng Nai 4. 

Tháo kiểm tra và bảo dưỡng ổ hướng dưới máy phát.

Vào lúc 12h30 ngày 3/5/2022, tổ máy H1 - Thủy điện Đồng Nai 4 (tổ máy thứ 3 tiểu tu) đã phát điện trở lại lưới điện Quốc gia sau 8 ngày tiểu tu, vượt tiến độ trước 1 ngày. Trước đó, tổ máy H1 - Thủy điện Đồng Nai 3 hoàn thành tiểu tu vào ngày 10/4 và tổ máy H2 - Thủy điện Đồng Nai 4 hoàn thành tiểu tu ngày 20/4. Công tác tiểu tu các tổ máy phát điện đảm bảo tiến độ, an toàn và chất lượng theo kế hoạch đã đăng ký với Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc gia (A0).
 
Các hạng mục thực hiện tiểu tu 3 tổ máy phát điện bao gồm kiểm tra tình trạng, thông số kỹ thuật toàn bộ thiết bị phần quay của tuabin, thiết bị máy phát, thiết bị điều khiển, rơ le, điều tốc, kích từ, các thiết bị phụ trợ… thực hiện công tác vệ sinh, bảo dưỡng và thay mới một số thiết bị với mục tiêu đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật nhà chế tạo, kết hợp bảo dưỡng và thay thế các TI của trạm phân phối 220 kV sau hơn 10 năm vận hành. 
 
Cán bộ, công nhân viên Công ty thực hiện công tác tiểu tu đã rất nỗ lực thực hiện xuyên suốt công việc hơn 1 tháng kể cả những ngày nghỉ cuối tuần và ngày lễ để đảm bảo an toàn, chất lượng và tiến độ tiểu tu theo phương án được duyệt…
 
Đạt được kết quả trên thể hiện được sức mạnh của sự đoàn kết đồng thuận và quyết tâm cao độ của ban lãnh đạo cùng với tập thể cán bộ, công nhân viên Công ty, những con người luôn tự tin nắm vững công nghệ thiết bị để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình trong từng chi tiết công việc dù là nhỏ nhất. 
 
Sửa chữa các hạng mục tại trạm phân phối 220 kV
Sửa chữa các hạng mục tại trạm phân phối 220 kV.
 
Với việc hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng tiểu tu, Công ty Thủy điện Đồng Nai đã sớm đưa các tổ máy phát điện vào vận hành trở lại góp phần nâng cao an ninh cho hệ thống điện Quốc gia trong các tháng cao điểm của mùa khô năm 2022; đồng thời, là động lực để Công ty Thủy điện Đồng Nai tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt nhất các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh 2022 đã được Tổng công ty Phát điện 1 giao.
Theo: Báo Lâm Đồng