Nhà máy Thủy điện A Vương: Vượt tiến độ sửa chữa lớn Tổ máy H1

Thứ bảy, 21/05/2022 16:47:18

Nhà máy Thủy điện A Vương hoàn thành vượt tiến độ công tác sửa chữa lớn Tổ máy H1, đưa tổ máy về trạng thái khả dụng, phát điện hòa lưới Quốc gia.
 
Vệ sinh, bảo dưỡng, thí nghiệm các thiết bị TPP 220kV.
 
Vào lúc 15h00 ngày 13/5, Tổ máy H1, Nhà máy Thủy điện A Vương đã đưa về trạng thái khả dụng, chính thức phát điện hòa lưới điện Quốc gia sau gần 12 ngày tạm dừng để sửa chữa lớn.
 
Với phương châm “Quyết tâm sửa chữa lớn Tổ máy H1 đảm bảo chất lượng, vượt tiến độ, an toàn trong lao động’’, Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương (AVC) đã xuất sắc hoàn thành công tác sửa chữa lớn Tổ máy H1 vượt tiến độ 2 ngày so với Kế hoạch đã được Tổng công ty Phát điện 2 phê duyệt (từ ngày 02-15/5/2022).
 
Để thực hiện công tác sửa chữa lớn Tổ máy H1 đảm bảo chất lượng, tiết kiệm, hiệu quả, Công ty đã tổ chức tiến hành khảo sát chi tiết từng hệ thống thiết bị, kiểm tra lập phương án kỹ thuật sửa chữa, lập danh mục vật tư, thiết bị thay thế chi tiết từng mục sửa chữa lớn. Với đội ngũ cán bộ và nhân viên kỹ thuật đã có nhiều năm kinh nghiệm, có trình độ chuyên môn và tay nghề cao, sự phối hợp đồng bộ giữa các Phòng/Phân xưởng, đặc biệt là sự phối hợp nhịp nhàng giữa các tổ chuyên môn, các đội, nhóm công tác thuộc Phân xưởng sửa chữa trong quá trình triển khai công việc đã góp phần hoàn thành tốt khối lượng sửa chữa lớn được lập và các khối lượng phát sinh trong quá trình sửa chữa. Các hạng mục sau sửa chữa Tổ máy H1, Ngăn lộ 273 (thiết bị liên quan đến khoảng vượt từ MBA T1 đến thanh cái C21 và ngăn lộ 273) theo RCM đạt độ ổn định vận hành, tin cậy, hiệu quả.
 
Lãnh đạo Công ty thường xuyên có mặt tại công trường để kiểm tra tiến độ và động viên anh em về mặt tinh thần, chỉ đạo các phòng chức năng bố trí các điều kiện ăn, ở, sinh hoạt, giải trí cho anh em sau giờ làm việc với điều kiện tốt nhất. Việc hoàn thành công tác sửa chữa lớn trước tiến độ sớm 2 ngày có ý nghĩa quan trọng để góp phần sản xuất điện trong giai đoạn nắng nóng hiện nay.
 
Trước đó từ ngày 9/4 - 18/4/2022, AVC cũng đã hoàn thành công tác Tiểu tu tổ máy H2 (xử lý khiếm khuyết Van cầu) và các thiết bị liên quan; Thử nghiệm hệ thống kích từ (PSS) tổ máy H2; Ngăn lộ 272 (thiết bị liên quan đến khoảng vượt từ MBA T2 đến thanh cái C24 và ngăn lộ 272), vượt tiến độ 02 ngày so với kế hoạch được duyệt (từ ngày 9/4 - 20/4/2022).
 
Hầu hết các công việc SCL thiết bị NMTĐ A Vương được các kỹ sư, công nhân trong đơn vị tự thực hiện. Thực hiện theo đúng lộ trình chuyển đổi số của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty Phát điện 2, AVC tiến hành xây dựng quy trình phân tích, đánh giá tình trạng hệ thống/thiết bị để lựa chọn cách thức bảo dưỡng tập trung vào độ tin cậy cho nhà máy, từ đó xác định được khối lượng cần sửa chữa lớn cho tổ máy, lập phương án kỹ thuật SCL Tổ máy H1 cho năm 2022; đang triển khai lập phương án kỹ thuật tiểu tu thiết bị nhà máy năm 2023 và những năm tiếp theo phương pháp sửa chữa bảo dưỡng tập trung vào độ tin cậy RCM (Reliability Centered Maintenace).
 
Theo: Báo Công thương