100% nhà máy nhiệt điện thuộc EVN xây dựng và triển khai Đề án tiêu thụ tro xỉ, thạch cao

Thứ năm, 16/04/2020 17:11:42

Ông Tạ Tuấn Anh, Phó Ban Kỹ thuật – Sản xuất EVN cho biết, hiện nay, trong Tập đoàn, 100% các nhà máy/công ty nhiệt điện đã xây dựng và triển khai Đề án tiêu thụ tro xỉ, thạch cao theo mẫu Đề án của Tập đoàn ban hành. 

Các nhà máy/công ty nhiệt điện trong Tập đoàn cũng đã kí hợp đồng tiêu thụ tro xỉ, thạch cao ngắn hạn, dài hạn với các đối tác.
 
Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đang quản lý vận hành 12 nhà máy nhiệt điện than. Năm 2020, do tình hình thủy văn nhiều khó khăn, các nhà máy nhiệt điện than sẽ được huy động vận hành tới hơn 7.000 giờ/năm. 
 
PV